Demografische en economische factoren

Gerelateerde afbeelding

Bij het bepalen van de omvang van de markt zijn ook demografische en economische factoren van groot belang. De concurrentie tussen bestaande bedrijven binnen een bedrijfstak wordt beïnvloed door vier groepen factoren, namelijk: de machtspositie van de leverancier, de machtspositie van de afnemer, substituutproducten en nieuwe toetreders. De intensiteit van de kantoorruimte huren maastricht concurrentie binnen de bedrijfstak is afüankelijk van een veelheid van factoren. Belangrijke bepalende factoren zijn het aantal en de omvang van de concurrenten (in relatieve marktaandelen), de hoogte van de vaste kosten, de afzetontwikkelingen in de markt, de hoogte van de kosten van de afnemer om van leverancier te veranderen en de hoogte van uittredingskosten. Zijn er bijvoorbeeld enkele grote giganten of zijn er vele kleine organisaties in een bepaalde markt werkzaam? Wat kost het om te stoppen (afvloeiingsregeling, extra afschrijving, wil de leider/ eigenaar dat wel, enzovoort) 7
Relevante trends in de omgeving kantoorruimte huren breda en enkele gevolgen voor organisaties
Als we kijken naar de onderliggende trends in de omgeving van organisaties die leiden tot knelpunten in het functioneren, dan komen in gesprekken met managers de ontwikkelingen naar voren die hierna worden besproken. Mede als gevolg van deze trends blijkt het vaak nodig de organisaties aan te passen.
Toenemende concurrentie en kantoorruimte huren amsterdam internationalisering van markten Op een aantal markten is er sprake van een verhevigde concurrentie. Figuur 3.5 geeft een overzicht van de trends in de externe omgeving. Verkorting levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Fusies, acquisities, strategische alliantie en wereldwijde reorganisaties
‘De wereld is kleiner dan de gemiddelde mens aanneemt’, zei Christopher Columbus al voordat hij Amerika ontdekte. En de stelling heeft nog niets aan kantoorruimte huren haarlem actualiteit ingeboet, want de wereld is en wordt nog steeds kleiner. ‘Europa 2002’, GATT-afspraken, voortschrijdende communicatiemogelijkheden en verbeterde logistieke afhandeling van mensen en goederen zorgen ervoor dat de concurrentie tussen ondernemingen op wereldniveau toeneemt.

Geef een reactie