De vijf elementen

In figuur 8.2 zijn de vijf elementen in de vorm van een sleutel weergegeven, zodat ze op een gemakkelijke manier kunnen worden onthouden. De aandacht wordt gevestigd op de zes letters in de ‘baard’ van de sleutel: waarom. Dit is een constante waarschuwing voor een planner om de sleutelgegevens waarmee hij gaat beginnen, steeds goed na te gaan (zo mogelijk te controleren bij de bron kantoor huren maastricht waar ze vandaan kamen) of het management deze basisgegevens te laten sanctioneren. Een paar uitdagende ‘waaroms’ zijn onontbeerlijk om de planner zekerheid te verschaffen dat de basisgegevens goed en betrouwbaar zijn.
Materialshandling is het intern transporteren, oppakken, neerzetten, verplaatsen en opslaan van goederen.
Voor de uitvoering van de activiteiten die onder materials handling vallen, zijn mensen en hulpmiddelen nodig: apparatuur en opslagmiddelen, werkschema’s, procedures en de fysieke inrichting van gebouwen. De apparatuur, werkschema’s en opslagmiddelen en kantoor huren breda verpakkings- en transporteenheden worden de methoden van materials handling genoemd. In figuur 8.3 kamen de genoemde materials-handlingbegrippen materialen, bewegingen en methoden terug.
De aanpak van systematische handlinganalyse (SHA) is rondom deze begrippen opgebouwd uit negen stappen. Stap 1 behoort bij materialen, de stappen 2, 3 en 4 bij bewegingen, ende stappen 5, 6, 7, 8 en 9 bij methoden. De laatste stap heeft betrekking op de evaluatie van de uit de kantoor huren amsterdam vorige stappen afgeleide alternatieven. De negen stappen worden hierna kort besproken.
Stap 1 Classificeren van materialen en producten De meest fundamentele classificatie van materialen en producten is die naar: • vaste, vloeibare en gasvormige producten; • enkelstuks, verpakte producten en bulkgoederen.
Vervolgens kunnen de producten worden geclassificeerd naar hun fysieke eigenschappen: • afmeting (!engte, breedte, hoogte) ofvolume; • gewicht kantoor huren haarlem (gewicht per eenheid ofvolume-gewichtverhouding); • vorm (plat, lang, onregelmatig); • beschadigingsrisico (breekbaar, ontplofbaar, bederfelijk, giftig); • toestand (plakkerig, heet, nat).

Geef een reactie