De vierde dimensie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De voorbeelden maken me nieuwsgierig. Wat gaan we de komende jaren nog meer allemaal ontdekken? Misschien vinden we een gelukspil uit of een mini-robot die kankercellen in je lijf kan opeten. Stel dat ik in mijn geest bewust kan tijdreizen, dan kan ik weer mijn ouders ontmoeten. De vierde dimensie is een bizar fenomeen waar we nog weinig van weten. Het ontdekken van een nieuwe dimensie geeft zoveel nieuwe mogelijkheden voor de mens. Ik voel me net een ontdekkingsreiziger van lang geleden, die door nieuwsgierigheid gedreven barre tochten onderneemt op zoek naar een nieuwe, onbekende wereld. “Waarom is de vierde dimensie onzichtbaar en blijft deze voor veel mensen zo vaag?” vraag ik. “Simpelweg omdat mensen de vierde dimensie maar lastig kunnen ervaren. De trillingsfrequentie in de vierde dimensie is hoger dan je ogen kunnen waarnemen. Vergelijk het maar met röntgenstraling, die is evenmin zichtbaar en toch bestaat deze. Het allesomvattende veld is voor onze ogen niet waarneembaar, maar Het Veld stuurt wel de wereld en onze levens. Een van de eerste wetenschappers die zich met deze materie heeft beziggehouden, was Albert Einstein. In 1950, toen hij zeventig jaar oud was, schreef hij: ‘De mens die zich omringt met feiten, die niet toestaat dat hij verrast wordt, die geen flits van intuïtie kent, die geen veronderstellingen maakt en geen risico’s neemt, die leeft in een afgesloten cel en staat buiten de werkelijkheid.’ Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het beste strookt met het overkoepelende veld is het boeddhisme. Dit is de godsdienst die sterk gaat groeien vanaf het moment dat mensen zich bewust worden van dat er meer tussen hemel en aarde is en ze inzicht krijgen in het oneindige veld.” Mijn huis stond vroeger ook vol met boeddhabeelden, maar deze zijn na het faillissement achtergebleven. Kathleen was eraan verslaafd. De prominente plaats van Boeddha was niet alleen in mijn kantoorruimte zwolle huis het geval. Elk respectabel tuincentrum heeft een grote afdeling met boeddhabeelden in alle vormen en kleuren. Ook op dit vlak heeft Albert Einstein gelijk gekregen en neemt Boeddha langzaam een plaats in onze westerse levens in. De professor onderbreekt mijn gedachten. “Gisteren heb ik je de eerste drie wetten van de vierde dimensie geleerd. Ken je ze nog?” “Ik heb ze opgeschreven in mijn notitieboekje, maar kan ze nog niet reproduceren,” antwoord ik. “Ik herhaal ze voor je. De eerste wet van de vierde dimensie is: alles in de wereld is energie en alles doet ertoe. De tweede wet is: alles heeft een diepere laag van betekenis. De derde wet die in de vierde dimensie geldt is: energie blijft in een systeem behouden en kan niet in het niets verdwijnen.

Geef een reactie