De vermogenscommissie

Gerelateerde afbeelding

“Welkom in ons genootschap,” zegt professor Markowitz. “Op een later tijdstip stel ik u voor aan de leden van de vermogenscommissie. Deze keuze geeft mij ook de ruimte om u op te leiden. Gelukkig is het nu zomervakantie, zodat ik ook echt de tijd heb. Aan het einde van de opleiding wordt u met mijn instemming beëdigd als lid van het genootschap.” “Dank u wel voor de tijd die u in mij investeert.” De professor haalt uit zijn binnenzak een opgevouwen papier en legt deze voor mij op tafel. Ik kijk nieuwsgierig naar het papier met daarop een tekst. “Meneer Larson, lees deze tekst zorgvuldig door en beantwoord dan mijn vraag: is dit toeval of is hier opzet in het spel?”
Terwijl ik de tekst begin te lezen, loopt de professor naar de gang om twee koppen koffie te halen. Het zijn dezelfde woorden als die ik in de abdij in Leuven heb gelezen. Toch lees ik verder en laat de vergelijking tussen Abraham Lincoln en John F. Kennedy nogmaals zin voor zin op mij inwerken. De e-mail van mijn neef Renard de Veuster moet ook afkomstig zijn geweest van de professor. Ondertussen komt Roy Markowitz de leeszaal ingelopen met twee verse koppen koffie in zijn handen. “Ik begrijp niet precies hoe het zit, maar er lijkt meer aan de hand te zijn,” is mijn antwoord. “De overeenkomsten zijn namelijk te duidelijk om het toeval te laten zijn.” De professor knikt zichtbaar tevreden. “Dit document met de vergelijking tussen beide presidenten kreeg ik zelf tien jaar geleden onder ogen. Ook ik begreep direct dat er meer aan de hand moest zijn dan gewoon toeval.
Dit document maakte me bewust van het fenomeen toeval, dat in wetenschappelijke termen synchroniciteit wordt genoemd. ‘Syn’ betekent samen, ‘chronos’ is tijd en ‘teit’ is een vorm van hoedanigheid. Synchroniciteit betekent dus iets als gelijktijdigheid. Deze situatie ontstaat als de tijd wegvalt. Door mijn studie naar het fenomeen synchroniciteit ontdekte ik Het Veld waarin verleden, heden en toekomst samenvallen. Dat energieveld noemen we de vierde dimensie en toeval of synchroniciteit regeren daar. De logische ordening in de kantoorruimte zwolle vierde dimensie lijkt op de chaos in de driedimensionale wereld die zoveel mensen herkennen. Wat u daarnet hebt gelezen over de presidenten Lincoln en Kennedy is een zichtbare uiting van synchroniciteit, we noemen dit fenomeen ‘parallelle levens’. In de vierde dimensie lopen het verleden, het heden en de toekomst synchroon. Op het moment dat u aansluit op de vierde dimensie, ervaart u het toeval in uw leven en groeien uw bewustzijn en uw gevoeligheid om het toeval te kunnen herkennen. Het is net of er vanuit de mist een nieuwe wereld opdoemt. In de vierde dimensie is elk mens een helderziende, omdat je de toekomst ervaart in het hier en nu. Mensen moeten het zien om de vierde dimensie te kunnen begrijpen. De leden van Terra Nova hebben helderziende vermogens, omdat ze weten hoe ze toegang kunnen verschaffen tot de vierde dimensie. Daarom weten we ook dat als we nu niet ingrijpen, het einde van de wereld nabij is. De vierde dimensie is een snijpunt van ruimte en tijd en via deze dimensie kunt u overal en te allen tijde ergens zijn.”

Geef een reactie