De uitkomsten en eventualiteiten

Een arts, en mogelijk een adviseur van de president, zou zonder informatie te vertekenen of achter te houden de beslissing van de patiënt of de president kunnen beïnvloeden uitsluitend door de uitkomsten en eventualiteiten in een bepaald kader te plaatsen. Formuleringseffecten flexplek huren maastricht kunnen zich onbedoeld voordoen, zonder dat iemand zich bewust is van het effect van het kader op de uiteindelijke beslissing. Ze kunnen ook welbewust worden toegepast om de relatieve aantrekkelijkheid van opties te manipuleren. Thaler (1980) heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat lobbyisten voor de creditcardindustrie erop aandrongen dat prijsverschillen tussen aankopen met contant geld en met een creditcard zouden worden aangeduid als kortingen op contante betaling en niet als een opslag voor betaling met een creditcard. De twee formuleringen kaderen het prijsverschil in als een winst of een verlies door impliciet ofwel de lagere, ofwel de hogere prijs als normaal aan te duiden. Omdat verliezen meer indruk maken dan winsten, zullen flexplek huren breda consumenten minder gauw een toeslag accepteren dan afzien van een korting. Zoals te verwachten valt, komen pogingen om het kader te beïnvloeden op de markt en in de politieke arena algemeen voor. De beoordeling van uitkomsten is ontvankelijk voor formuleringseffecten vanwege het niet-lineaire karakter van de waardefunctie en de neiging van mensen om opties te beoordelen met betrekking tot het referentiepunt dat door de formulering van het probleem wordt gesuggereerd of geïmpliceerd. Het verdient aandacht dat mensen in
andere contexten gelijkwaardige boodschappen automatisch in dezelfde representatie overzetten. Onderzoek naar taalbegrip wijst erop dat mensen veel van wat ze horen, snel hercoderen in een abstracte representatie die niet langer onderscheidt of het idee in een flexplek huren amsterdam actieve of een passieve vorm werd uitgedrukt, en datgene wat feitelijk gezegd werd, niet langer onderscheidt van wat geïmpliceerd of verondersteld werd (Clark en Clark, 1977). Helaas is de mentale machinerie die deze operaties geluidloos en moeiteloos uitvoert, niet in staat om de twee versies van het volksgezondheidsprobleem of de cijfers over mortaliteit en overleven in een gemeenschappelijke abstracte vorm te hercoderen.
Transacties en ruilhandelingen Onze analyse van inkadering en van waarde kan worden uitgebreid naar keuzen tussen opties met een veelheid van attributen, zoals de aanvaardbaarheid van een transactie of een ruil. In onze voorstelling stelt iemand die een optie met meerdere attributen wil beoordelen, een mentale rekening op die de voor- en nadelen van deze optie specificeert, met betrekking tot een referentietoestand met meerdere attributen. De totale waarde van een optie wordt gegeven door het evenwicht tussen de voor- en nadelen met betrekking tot de referentietoestand. Een optie is dan aanvaardbaar als de waarde van de voordelen de waarde van de nadelen overtreft. Deze analyse veronderstelt flexplek huren haarlem een psychologische – maar geen fysieke – scheidbaarheid van voor- en nadelen. Het model legt geen beperkingen op aan de manier waarop afzonderlijke attributen gecombineerd worden voor de vorming van overkoepelende maten van voor- en nadeel, maar legt aan deze maten wel veronderstellingen op over concaviteit en afkeer van verlies.

Geef een reactie