De toekomst van ERP

De toekomst van ERP
Alle signalen wijzen erop dat enterprise resource planning (ERP) zieh de komende jaren in steeds grotere mate ontwikkelt tot een essentieel onderdeel voor organisaties om hun strategische ambities te realiseren. Door Rens Gielleit en Ronald Sinke zijn in het kader van kantoor huren maastricht hun afstuderen een aantal scenario’s uitgewerkt. Ieder scenario beschrijft een situatie van het ERP-landschap in de toekomst (2015) en belangrijker nog, het stelt organisaties in staat om zieh voor te bereiden op basis van de ontwikkelingen die hier geschetst zijn.
Veertig ERP-experts Het onderzoek is tot stand gekomen met medewerking van veertig experts op het gebied van ERP, varierend van CIO’s, IT-managers, leveranciers, consultants en academici. Met hun gezamenlijke kennis zijn de scenario’s tot stand gekomen en kunnen er aanbevelingen gedaan worden. In het onderzoek zijn deze aanbevelingen per scenario voor ERP-gebruikende organisaties, ERP-leveranciers en implementatiepartners gedaan. In dit artikel wordt echter enkel ingegaan op de aanbevelingen voor de ERP-gebruikende organisaties. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen de producerende- en dienstverlenende organisaties.
Producerende organisaties Het onderzoek voor kantoor huren breda de producerende organisaties heeft drie ontwikkelingsrichtingen blootgelegd, voor deze richtingen zijn scenario’s gemaakt. Hierna volgt een korte omschrijving van de scenario’s met bijbehorende aanbevelingen.
Lean-and-mean Bij lean-and-mean is er sterke focus op de waardeketen waardoor koppelbaarheid van systemen tussen verschillende organisaties
van groot belang is. Een obstakel dat in dit scenario echter wel meespeelt, is het gebrek aan vertrouwen dat nodig is om op grote schaal aan informatie-uitwisseling te doen. Organisaties moeten zieh daarom toeleggen op het opbouwen en handhaven van solide relaties met waardeketenpartners; dit maakt de weg vrij voor het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Daarnaast zijn de ERP-systemen op technisch vlak in dit scenario weinig doorontwikkeld en in plaats daarvan is er veel ontwikkeling geweest op het vlak van business alignment. Dit past in het beeld van dit scenario waar de focus van ERPsystemen voornamelijk ligt op het ondersteunen van de business en het snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de organisatie. In kantoor huren amsterdam het verlengde hiervan doen organisaties er goed aan de user interface zo te maken dat deze door de gebruiker is aan te passen, hierdoor moeten gebruikers bewust selecties maken van de informatie die voor hen belangrijk is en beschikbaar moet zijn op hun scherm. Dit heeft als voordeel dat gebruikers gedwongen worden om na te denken over hun plaats binnen een bedrijfsproces en hoe zij hier het best gestalte aan kunnen geven. Dit alles komt ten goede aan een optimaal ERP-systeem.
Intelligent business Organisaties streven in het scenario ‘intelligent business’ naar maximale efficientie; het focussen op de kerncompetenties staat hierdoor centraal wat betekent dat er veel herstructureringen bij organisaties plaatsvinden. Verder wordt ‘decision management’ een kantoor huren haarlem belangrijk item binnen ERP-systemen.

Geef een reactie