De theorie van de mondiale oververzadiging

Maar daarover hoeven we ons in principe niet al te veel zorgen te maken. Als gevolg van de productiviteitsstijging met 2% kan de fabriek immers ook besluiten haar prijs per toestel met 2% te verlagen ( en zij zal dat moeten doen als er voldoende concurrentie is in de markt). Dat betekent kantoorruimte huren maastricht dat de consumenten geld in hun zak houden dat ze op een andere manier kunnen besteden, zodat elders nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Dat is het argument van Paul Krugman, hoogleraar in de economie aan Princeton University. Hij maakt korte metten met het idee dat massale werkloosheid zou ontstaan door toename van de productiviteit of, in zijn eigen woorden, ‘de opvatting dat het kapitalisme te productief is voor zijn eigen bestwil’. Hij noemt dit the theory of global glut (de theorie van de mondiale oververzadiging) en haar kantoorruimte huren breda aanhangers zijn uiteraard the glutters. Zijn conclusie: ‘De waarneming dat productiviteitsgroei in een bepaalde bedrijfstak de werkgelegenheid vermindert in diezelfde bedrijfstak, zegt ons niets over de vraag of productiviteitsgroei in de economie als geheel de werkgelegenheid vermindert in de economie als geheel.’6 We gaan er dus van uit dat de twee overtollige werknemers ander werk kunnen vinden. En als dat meer productieve banen zijn met een hogere toegevoegde waarde, kunnen zij meer verdienen. Het mes snijdt dan aan kantoorruimte huren amsterdam twee kanten: meer welvaart voor de consument en voor de ontslagen werknemers. Er is inderdaad een historisch voorbeeld waarin dat zo heeft gewerkt. In de jaren onmiddellijk na de oorlog werd de Europese landbouw op grote schaal gemechaniseerd, waardoor de agrarische productiviteit omhoogschoot. De boer kon in het vervolg het werk op de boerderij in zijn eentje aan en de boerenknecht werd in korte tijd een figuur uit een vergeelde streekroman. Zo ontstond een uitstroom van arbeidskrachten in een orde van grootte van 10tot12% van de totale beroepsbevolking. De boerenknecht vond echter gemakkelijk werk in de industride sector, die immers op volle toeren draaide om te voorzien in de vraag naar al die koelkasten, tv’s en wasmachines waarin de nieuwe welvaart van de jaren vijftig en zestig tot uitdrukking kwam. In zijn nieuwe baan produceerde hij aanzienlijk meer kantoorruimte huren haarlem toegevoegde waarde dan hij tevoren op het land had gedaan. Dit tweezijdige productiviteitseffect-van de boer en van zijn voormalige knecht-was een van de fundamentele factoren achter het welvaartswonder van de naoorlogse periode.

Geef een reactie