De informatieve kracht

De informatieve kracht van de computer, in banden van de werkvloer, vormt een potentiele bedreiging voor het kennismonopolie van het management. Er is veel geschreven over de ‘lerende organisatie’ die werknemers stimuleert hun eigen beslissingen te nemen en te leren van eerder gemaakte fouten. In de literatuur is men het erover eens dat in een dergelijke organisatie de kantoorruimte huren maastricht rol van de manager verandert: hij moet leren minder baas te zijn en meer coach, iemand die voor zijn mensen de omstandigheden creeert waaronder zij optimaal kunnen functioneren. Maar, zegt Zuboff, ‘managers die optreden als leraren scheppen hun eigen kwetsbaarheid. Leren leidt tot inzicht en twijfel en tot vragen. Dat zijn meestal de vragen waarop het management geen antwoord heeft. Als dat zo is, wat geeft ze dan het kantoorruimte huren breda recht op leiderschap?’16 In de Amerikaanse context is dit dilemma het duidelijkst zichtbaar, omdat de scheidslijnen tussen management en uitvoerende arbeid scherper worden getrokken dan in Europa. Een van de kenmerken is de tegenstelling en het latente wantrouwen van salaried stafftegenover de hourly workerop de werkvloer. Een topmanager omschreefhet als volgt:
‘Van hen (de managers) wordt verwacht dat zij de situatie nooit zodanig uit de hand laten lopen dat er dingen gebeuren waarvan de kantoorruimte huren amsterdam eigenaren niet willen dat ze gebeuren.
In veel gevallen houden we de groep managers onnodig groot omdat we er zeker van willen zijn dat zij, als het moet, de zaak zelf draaiend kunnen houden. Dat houdt in dat je nooit alte afhankelijk moet worden van those hourly fo lks, die deloyaal kunnen zijn en kunnen weglopen. Er zit een element van controle in waar we nooit over praten. De nieuwe technologie brengt nieuwe problemen met zieh mee. Plotseling ben je afhankelijk van die lui in de controlekamer, die met een enorm kantoorruimte huren haarlem technologisch vermogen werken -het vermogen om alle functies in het proces te zien. Dat maakt sommige managers erg huiverig.”7

Geef een reactie