De immateriele productiviteitsgroei

Alleen telethuiswerk en freelance telewerk komen dicht bij het romantische idee van de vroegere huisindustrie, verrijkt met de mogelijkheden die de kenniseconomie biedt. Maar het effect van deze vorm van telewerk op de werkgelegenheid is tot op heden marginaal geweest. Slechts 2% van de beroepsbevolking van de EU werkt volledig vanuit huis -veelal hoger opgeleide kantoorruimte huren maastricht mannen van middelbare leeftijd. Telewerk kan nieuwe kansen bieden voor achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, stellen de OESO-onderzoekers, zoals gehandicapten en inwoners van achtergebleven gebieden. Maar zij lopen ook de kans op verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden, sociaal isolement en uitsluiting van loopbaanmogelijkheden. De kernvraag is welk effect alle technische en organisatorische veranderingen in de productiestructuur hebben gehad op de stijging van de productiviteit. In de kenniseconomie draait het vooral om de immateriele groei. Deze moet tot uitdrukking komen in de ‘factor X’, die maakt dat de kantoorruimte huren breda totale economische groei meer is dan de som van de meetbare productiefactoren land, kapitaal en arbeid (de technische benaming is Total Factor Productivity, TFP). In hoofdstuk 1 zagen we dat zieh in de jaren tachtig de ‘productiviteitsparadox’ voordeed. Al die investeringen in informatietechnologie kantoorruimte huren amsterdam leidden niet tot een merkbare productiegroei per werknemer. De OESO-onderzoekers hebben de ontwikkeling van de immateriele productiviteitsgroei in twee perioden geanalyseerd: 1980-1995 en 1995-2000. In de laatste periode was de TFP in de helft van de onderzochte landen niet toegenomen maar afgenomen. In Nederland en Belgie was de teruggang gering, beide-0,1 procentpunt. In Spanje, Duitsland en kantoorruimte huren haarlem Groot-Brittannie fors: respectievelijk – 0,9, – o,6 en – o,6 procentpunt. Meer technologie, minder productiviteit. De kampioen in de immateriele productiviteitsgroei is Finland, gevolgd door Denemarken ende Verenigde Staten.

Geef een reactie