De hedendaagse kenniseconomie

In 1995 publiceerde Skandia het eerste verslag over de omvang en samenstelling van haar intellectueel kapitaal. Het is veel meer dan een spei met cijfers: het verslag geeft weer waar het werkelijk om draait in de hedendaagse kenniseconomie. Traditioneel worden bijvoorbeeld de uitgaven die worden
gedaan voor bedrijfsopleidingen direct kantoorruimte huren maastricht afgeboekt als kosten en deze verminderen dus de winst. De waardevermeerdering die ontstaat doordat de productieve capaciteiten van de medewerkers toenemen, komt niet in de boeken voor. Met andere woorden, opleidingen – en voor investeringen in IT geldt hetzelfde-worden niet beschouwd kantoorruimte huren breda als investeringen. Het model van Skandia geeft inzicht in de effecten – positief en negatief – van de enorme bedragen die worden besteed aan productontwikkeling en informatietechnologie. En het maakt korte metten met het begrip aandeelhouderswaarde. De relaties met de stakeholders zijn juist opgenomen in de boeken, omdat zij een aanzienlijke waarde voor de onderneming realiseren ( en daarmee -pas achteraf -voor de aandeelhouders). Er is echter ook een andere kant aan dit model. Dat betreft het belangrijke onderscheid tussen de beide elementen waaruit het intellectueel kapitaal is samengesteld: ‘het menselijk kapitaal kan geen bezit zijn; het kan alleen kantoorruimte huren amsterdam worden gehuurd. Het structureel kapitaal is bezit en kan worden verhandeld’. Vanuit dit gezichtspunt zal het management ernaar streven indien mogelijk menselijk kapitaal te vervangen door structureel kapitaal. Een voorbeeld van deze vervanging is de invoering van expertsystemen, computersystemen die alle informatie, kennis en knowhow bevatten die vroeger was opgeslagen in de hoofden van medewerkers. De kantoorruimte huren haarlem rekenmethodiek van het intellectueel kapitaal biedt tevens inzicht in de wijze waarop niet-menselijke productie de menselijke productie verdringt.

Geef een reactie