De exacte productiedatum

Op zichzelf een vloeiend proces. De vraag is hoe hier besparingen in de keten te realiseren zijn. Het antwoord wordt gevonden door vanuit het marketingproces van de uitgever te kijken hoe de verschijning van een titel gepland wordt. Hoe sluit de planning van de logistieke activiteiten aan op deze planning? Al gauw blijkt dat de logistiek dienstverlener niet of nauwelijks informatie ontvangt over de exacte productiedatum van de drukker/ binder en de daarvan afgeleide aanleverdag bij de dienstverlener. De uitgever wil graag de kosten in de keten verlagen en in beeld krijgen hoe hij de doorlooptijd kan verkorten. Daartoe kantoorruimte huren maastricht gaan de logistiek dienstverlener en de uitgever om de tafel zitten.
Aan de hand van het geschetste proces wordt de zaak vanuit ketenlogistiek perspectief opgepakt. We volgen het stappenplan. Stap 1 Bepafen gezamenfijk doef en succesfactoren Doel: op efficiente wijze ondersteunen van het marketingproces van de uitgever, zodanig dat de afnemers het boek op de verschijningsdatum kunnen verkopen. Kritieke succesfactoren: • verschijningsdatum moet bekend zijn bij alle spelers; • productie- en aanleverdatum bekend bij alle spelers; • verkoopopdrachten tijdig bij logistiek dienstverlener om planning verwerking te organiseren; • opvolging informatie-, goederen- en geldstroom in keten door vaste contactpersonen per speler. Stap 2 In kaart brengen huidig proces Op basis van de kantoorruimte huren breda oplagebepaling en de offerte van de drukker/binder wordt de productieopdracht opgesteld. Met de drukker/ binder wordt een productiedatum afgesproken. De binnendienst van de uitgever stuurt de verkoopopdracl1ten naar de logistiek dienstverlener. Drukker/binder op de afgesproken datum worden de boeken geproduceerd en naar de logistiek dienstverlener verstuurd. Daarover is contact met de logistiek dienstverlener. Indien de uitgever belangrijkere titels eerder wil produceren, wordt de productieplanning aangepast.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 443
Logistiek dienstverlener (Centraal Boekhuis): na ontvangst van de goederen wordt aan de uitgever gemeld of de staat waarin de goederen ontvangen zijn, in orde is voor inslag. Bij inslag wordt gekeken of de uitgever al distributieopdrachten heeft ingediend, zodat die naar een aparte verwerkingsplaats gebracllt kunnen worden. Indien er geen opdrachten zijn, wordt alles ingeslagen. Stap 3 Overzicht aanpassingen in de keten De logistiek dienstverlener wordt in de praktijk pas op het allerlaatste moment geconfronteerd met de aanlevering en kan dan pas zijn activiteiten daarop afstemmen, terwijl de informatie al veel eerder beschikbaar was. De mogelijkheden 0111 aan de doelstelling te voldoen, kunnen in twee kantoorruimte huren amsterdam groepen verdeeld worden: Efficiency: aanleverplanning binder en verkoopopdrachten op een zodanig moment dat daar in de planning van de logistieke diensten nog rekening mee gehouden kan worden. Kwaliteit: het is van belang om een goede procesbeschrijving op te stellen voor de vaste contactpersonen in de keten. Deze vaste aanspreekpunten volgen de uitvoering van de verschillende activiteiten gericht op de tijdige beschikbaarheid van bestelde boeken bij de uitgever.
De werkgroep die bestaat uit de uitgever en de logistiek dienstverlener, legt de afgesproken veranderingen als volgt vast: • De aanleverplanning wordt op basis van de kantoorruimte huren haarlem productieplanning van de drukker/ binder drie weken voor de aanlevering bij de logistiek aangeleverd. • Verkoopopdrachten worden digitaal een week voor de fysieke aanlevering bij de logistiek dienstverlener aangeleverd. • Bij de uitgeverij en de logistiek dienstverlener worden vaste contactpersonen aangesteld.

Geef een reactie