De bedrijfsomgeving

Gerelateerde afbeelding

Omgekeerd oefent een organisatie zelf invloed uit op partijen in de bedrijfsomgeving door reclame, door voorlichting over producten en diensten of door in directe onderhandeling contacten met deze partijen te onderhouden en afspraken te maken. Voorts verschaffen organisaties informatie aan partijen in de buitenwereld om daarmee verantwoording af te leggen voor hun daden. Voorbeelden daarvan zijn: jaarverslagen ten behoeve van de aandeelhouders, de overheid en de kantoorruimte huren maastricht  bank, en milieueffectrapportages.
Situaties, of omstandigheden, komen voort uit allerlei ontwikkelingen in de omgeving waaraan organisaties blootstaan. Organisaties worden hierdoor in hun doen en laten beïnvloed en moeten met dit soort omstandigheden rekening houden. Inflatie en rentestand, werkloosheid en schaarste op sommige delen van de arbeidsmarkt, de stand van de technologie en dergelijke zijn van belang. Organisaties ondergaan hiervan de omgevingsinvloeden, maar kunnen in veel gevallen de bepalende kantoorruimte huren breda omgevingsfactoren zelf niet echt beïnvloeden. Belangrijke omgevingsfactoren waaruit omstandigheden voortkomen waarmee organisaties rekening moeten houden zijn onder meer demografische factoren, technologische factoren, economische factoren, marktfactoren, productfactoren, sociaal-maatschappelijke factoren en ecologische factoren.
Organisatie en maatschappelijke kantoorruimte huren amsterdam kringloop
Voor het voortbestaan van een organisatie is het noodzakelijk dat er aan de invoerzijde en aan de uitvoerzijde steeds opnieuw transacties met de omgeving plaatsvinden. Een organisatie is met andere woorden in een kringloop aan twee zijden met de maatschappij verbonden. Aan de invoerzijde staat een organisatie bijvoorbeeld in verbinding met de inkoopmarkten van arbeid, kapitaal, informatie, halffabrikaten, energie, onderdelen, gronden hulpstoffen en aan de uitvoerzijde met de verkoopmarkten kantoorruimte huren haarlem voor producten en diensten. De wijze waarop een afzonderlijke organisatie in verbinding staat met de maatschappij kunnen we dus ook als in figuur 3.2 weergeven.

Geef een reactie