De abstractere formulering

Een goede advocaat die DNA-gegevens wil ontkrachten, zal de jury niet voorhouden dat ‘de kans op een persoonsverwisseling 0,1 procent bedraagt’. De formulering dat ‘een persoonsverwisseling bij l op de 1000 halsmisdaden voorkomt’ zal er veel eerder toe leiden dat de drempel van redelijke twijfel wordt overschreden.9 De juryleden die deze kantoor huren maastricht woorden horen, worden uitgenodigd om zich voor te stellen dat de man die onder hun ogen in de rechtszaal aanwezig is, onschuldig wordt veroordeeld op grond van verkeerde DNA-gegevens. De aanklager zal natuurlijk de voorkeur geven aan de abstractere formulering, in de hoop dat de juryleden hun tanden op de decimale breuk zullen stukbijten.
Beslissingen op grond van globale indrukken Onderzoeksgegevens geven steun aan de hypothese dat gerichte aandacht en saillantie (het eruit springen van een bepaald gegeven) ertoe bijdragen dat onwaarschijnlijke gebeurtenissen worden overschat en kantoor huren breda onwaarschijnlijke uitkomsten worden overgewaardeerd. Saillantie wordt versterkt door een gebeurtenis te vermelden, door de levendigheid en door de manier waarop waarschijnlijkheid wordt weergegeven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen waarbij gerichte aandacht op een gebeurtenis deze gebeurtenis niet waarschijnlijker maakt: gevallen waarbij een foutieve theorie een gebeurtenis onmogelijk doet lijken zo gauw je eraan denkt, of gevallen waarbij je overtuigd raakt dat iets niet zal gebeuren omdat je je niet kunt voorstellen hoe deze gebeurtenis tot stand zou moeten komen. De geneigdheid tot overschatting en overwaardering van saillante gebeurtenissen is geen absolute regel, maar is sterk aanwezig en stevig wetenschappelijk onderbouwd. In de afgelopen jaren is er veel belangstelling geweest voor onderzoek naar keuzen op grond van ervaring, die aan andere regels voldoen dan de keuzen op grond van beschrijving die in de prospecttheorie geanalyseerd worden. 10 In een kantoor huren amsterdam karakteristiek experiment bedienen de deelnemers twee knoppen. Wanneer een knop wordt ingedrukt, levert hij een beloning in geld of niets, en de uitkomst wordt aselect getrokken als specificatie van een vooruitzicht (bijvoorbeeld ‘een kans van 5 procent om 12 dollar te winnen’ of ‘een kans van 95 procent om l dollar te winnen’). Het proces is volstrekt willekeurig, zodat er geen zekerheid is dat het voorbeeld dat een deelnemer voor ogen krijgt de statistische opzet precies vertegenwoordigt. De verwachte waarden in verband met de twee knoppen kantoor huren haarlem zijn bij benadering gelijk, maar de ene knop is riskanter (variabeler) dan de andere. (De ene knop kan bijvoorbeeld ro dollar opleveren bij 5 procent van de pogingen en de andere l dollar bij 50 procent van de pogingen.)

Geef een reactie