De a-priorikans

De onderzoeker was voornamelijk geïnteresseerd in de oorzaken van zakken en nam een steekproef waarin 75 procent voor het examen was gezakt.
Let op het verschil. Deze a-priorikans is een zuiver statistisch feit over de groep waaruit de studenten waren geselecteerd. De kans heeft geen invloed op de gestelde vraag: of de individuele student is geslaagd of gezakt. Zoals verwacht hadden de expliciet vermelde a-priorikansen enige invloed op de uitkomsten, maar veel minder dan de statistisch equivalente a-priorikansen. Systeem r kan flexplek huren maastricht verhalen verwerken waarin elementen causaal aan elkaar zijn verbonden, maar presteert slecht in statistische beredenering. Voor een Bayesiaans denker zijn flexplek huren breda beide versies uiteraard identiek. De verleiding is groot om nu de volgende conclusie te trekken: causale a-priorikansen worden gebruikt, statistische feiten worden (min of meer) genegeerd. Het volgende onderzoek, een van mij favorieten, toont echter aan dat de zaak iets ingewikkelder ligt.
Kan psychologie worden aangeleerd? De roekeloze flexplek huren amsterdam taxichauffeurs en het lastige examen illustreren twee conclusies die mensen uit causale a-priorikansen kunnen trekken: een stereotiep kenmerk dat aan een individu wordt toegekend en een significant kenmerk van de situatie dat een individueel resultaat bepaalt. De deelnemers aan deze experimenten trokken de juiste conclusies en hun oordeel werd steeds beter. Helaas pakt het niet altijd zo goed uit. Het klassieke flexplek huren haarlem experiment dat ik nu zal beschrijven, toont aan dat mensen geen conclusies zullen trekken uit a-priori-informatie die conflicteert met andere overtuigingen. Het staaft ook de verontrustende gedachte dat het doceren van psychologie goeddeels tijdverspilling is.

Geef een reactie