Belastingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Belastingen De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente zijn: de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de specifieke uitkeringen die bestemd zijn voor specifieke taken en de eigen inkomsten. De eigen inkomsten worden hoofdzakelijk flexplek huren maastricht verkregen uit belastingen, retributies (rechten) voor verleende diensten, gebruik van gemeentelijke bezittingen en tarieven voor leveringen. Alles bijeen liggen de eigen inkomsten van de gemeente op circa 10% van de totale inkomsten. De Gemeentewet bepaalt in art. 216 t/m 229 welke belastingen en retributies de gemeente kan heffen en welke regels daarbij gelden. Art. 230 t/m 25 7 Gemw gaan vervolgens over de heffing en invordering.
Volgens art. 216 Gemw besluit flexplek huren breda de raad tot het invoeren, wijzigen en afschaffen van gemeentelijke belastingen. Hij stelt daartoe een belastingverordening vast, waarin wordt vastgelegd wie de belastingplichtige is, waarover of waarvoor de belasting moet worden betaald, het tarief van de belasting en het tijdstip van ingang van de heffing. De belastingen die de gemeente volgens art. 219 Gemw kan heffen zijn: De onroerendezaakbelastingen (art. 220 Gemw). De onroerendezaakbelasting bestaat uit een belasting van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden, en een belasting van gebruikers van onroerende zaken. De meest toegepaste heffingsgrondslag is de waarde in het economisch verkeer van de economische zaak, die voor een periode van maximaal vijf jaar mag worden vastgelegd. De gemeente is vrij in het bepalen van het tarief, mits het tarief voor de eigenarenheffing niet uitgaat flexplek huren amsterdam boven 125% van het tarief voor de gebruikersheffing. De baatbelasting (art. 222 Gemw). Deze belasting kan worden geheven van onroerende zaken die gebaat zijn door voorzieningen die de gemeente heeft aangelegd (bijvoorbeeld rioleringen, bestratingen). De hondenbelasting (art. 226 Gemw). Deze belasting wordt geheven van eigenaren van honden.
De woonforenzenbelasting (art. 223 Gemw). Deze belasting kan worden geheven van houders van tweede woningen. De toeristenbelasting (art. 224 Gemw). Deze belasting kan worden geheven voor (al dan niet) toeristisch verblijf in de gemeenten door personen die niet in de gemeenten zijn ingeschreven. De parkeerbelastingen (art. 225 Gemw). Deze belastingmogelijkheid biedt de gemeenten de mogelijkheid om het parkeren zonder te betalen bij parkeerapparatuur, fiscaal via het heffen van flexplek huren haarlem een navorderingsaanslag af te doen. Daarnaast kan de gemeente een belasting heffen voor het parkeren op de openbare weg krachtens vergunning. Een belasting op openbare aankondigingen (art. 227 Gemw). Deze belasting kan slechts betreffen openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Geef een reactie