Automatisch gevormde voorkeuren

Politicologen breidden Todorovs onderzoek uit door een categorie kiezers te identificeren bij wie de automatisch gevormde voorkeuren van Systeem r een extra grote rol lijken te spelen. Ze ontdekten dat dit voornamelijk politiek niet-onderlegde mensen zijn die flexplek huren maastricht veel televisie kijken. Zoals verwacht bleek de invloed van een competente uitstraling op kiesgedrag bij deze groep drie keer zo groot als bij mensen die beter geïnformeerd waren en minder televisie keken.5 Het relatieve belang van Systeem r voor het bepalen van stemvoorkeuren is kennelijk niet voor alle mensen even groot. Later zullen we nog andere voorbeelden van dergelijke individuele verschillen tegenkomen. Systeem r begrijpt uiteraard taal en dit begrip is afhankelijk van de basisevaluaties die we uitvoeren als onderdeel van het flexplek huren breda interpreteren van situaties en het verwerken van boodschappen. Deze evaluaties hebben onder andere te maken met het inschatten van overeenkomst en representativiteit, het leggen van causale verbanden en het oproepen van associaties en archetypen. Zelfs zonder een specifieke takenset worden ze uitgevoerd, hoewel de resultaten zo nodig worden gebruikt om aan bepaalde taakvereisten te voldoen.6 De lijst flexplek huren amsterdam met basisevaluaties is lang, maar niet elk mogelijk kenmerk wordt beoordeeld. Kijk voor een voorbeeld even kort naar figuur 7. Een enkele blik geeft u al een bepaalde indruk. U ziet dat de twee torens even lang zijn en sterker op elkaar lijken dan (bijvoorbeeld) de toren links en de blokjes in het midden. Wat u niet direct ziet, is dat het aantal blokjes van de linkertoren even groot is als het aantal blokjes in het midden. U weet niet direct hoe hoog de toren zou worden als u de blokjes zou opstapelen. Om te controleren of het aantal blokjes flexplek huren haarlem even groot is, moet
u de blokjes van beide structuren tellen en de resultaten vergelijken – een taak die alleen Systeem 2 kan uitvoeren.

Geef een reactie