‘Aandacht besteden’

De beeldspraak van ‘aandacht besteden’ is treffend: u besteedt een bepaald deel van alle aandacht die u in totaal aan activiteiten kunt schen­ken en als u dit ‘budget’ overschrijdt, raakt u in de problemen. Kenmer­kend voor aandacht vragende activiteiten is dat ze elkaar kunnen hinde­ren – wat flexplek huren maastricht ook de reden is dat het moeilijk is om verscheidene van dergelijke activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. De kans is groot dat u de rekensom 17 x 24 niet kunt oplossen terwijl u in druk verkeer moet keren. (Probeer het maar niet!) U kunt meerdere dingen flexplek huren breda tegelijkertijd doen, maar alleen als ze eenvoudig zijn en weinig aandacht vergen. Een gesprek voeren met iemand op de bijrijdersstoel terwijl u over een lege snelweg rijdt, is zeker mogelijk, en veel jonge ouders weten dat je tijdens het voorlezen moeiteloos aan andere dingen kunt denken.

Iedereen heeft wel een besef van de beperkingen van onze aandacht, en daar gedragen we ons ook naar. De meeste bijrijders zullen bijvoor­beeld even stoppen met praten als de persoon aan het stuur op een smal­le weg een vrachtwagen moet inhalen. Ze snappen dat afleiding niet han­dig is, en ook dat wat ze zeggen op dat moment toch niet tot hem doordringt.

Door je intensief flexplek huren amsterdam op een taak te concentreren heb je geen oog meer voor andere zaken – zelfs niet voor zaken die je anders direct zouden opvallen. Het beste voorbeeld hiervan werd geleverd door Christopher Chabris en Daniël Simons, die in het boek The Invisible Gorilla over dit fenomeen schreven. Ze maakten een korte film over twee basketbalteams, één team gekleed in het wit en één in het zwart. Degenen die de film bekeken, werd gevraagd om te tellen hoe vaak de spelers van het witte team de bal naar elkaar overgooiden, waarbij het zwarte team geheel moest worden gene­geerd: een lastige taak die veel aandacht vergt. Halverwege het filmpje verschijnt er een vrouw in een gorillapak, die vervolgens recht door het beeld loopt, op de borst roffelt en weer verder loopt. De gorilla is in totaal negen seconden in beeld. Duizenden hebben inmiddels de proef gedaan en ongeveer de helft zag niets vreemds. Het is het tellen, en vooral de instructie om een van de teams te negeren, die deze blinde vlek veroor­zaakt. Als we het filmpje flexplek huren haarlem zonder deze instructies zouden bekijken, zouden we de gorilla direct zien. Zien en waarnemen zijn automatische functies van Systeem 1, maar vergen enige aandacht voor de relevante stimulus. Chabris en Simons stelden dat de opvallendste uitkomst van het onder­zoek was dat de proefpersonen hogelijk verbaasd waren over de uitkom­sten – men kon zich gewoonweg niet voorstellen zoiets vreemds niet te hebben opgemerkt.

Geef een reactie