Een opmerkelijke staking

In augustus 1973 deed zich een opmerkelijke staking voor in Baden-Württemberg, waar onder andere het gerenommeerde automobielconcern Daimler-Benz is gevestigd. ‘Keinen Pfennig mehr in der Lohntüte. Streikziel: schöner Arbeiten’ (Geen cent meer in het loonzakje. Stakingsdoel: beter werk) luidde een kop in het Duitse dagblad Die Welt. Een van de vakbondseisen was dat de taakcyclus aan de lopende band niet korter zou mogen zijn dan anderhalve minuut. In de praktijk kantoorruimte huren maastricht werd dit tijdinterval meestal gemeten in seconden. Deze staking markeerde een keerpunt. Tot dan toe was het management geneigd geweest siechte arbeidsomstandigheden af te kopen; veel CAO’s kenden daarvoor toeslagen toe. Nu kwam echter steeds vaker het onderwerp ‘humanisering van de arbeid’ op de onderhandelingstafel, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Ook van de kant van de werkgevers bestond kantoorruimte huren breda aanvankelijk belangstelling voor deze benadering, want de effecten van de tot het uiterste doorgevoerde
arbeidsdeling werden steeds meer zichtbaar. Daarachter gaat een ijzeren driehoek schuil, een onlosmakelijk verband tussen: • de kwaliteit van de productieorganisatie; • de kwaliteit van het werk; • de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Als de kwaliteit van het werk laag is -veel van het werk is opgesplitst in laaggekwalificeerde, routinematige taken, met alle bijbehorende stress en lage motivatie-is veel planning en controle van bovenaf nodig. Zo ontstaat de ingewikkelde organisatie van het eenvoudige werk, die verstart en steeds minder in staat is slagvaardig te reageren op ontwikkelingen van buitenaf. De arbeidsverhoudingen vernauwen zieh dan tot een eenzijdige orientatie op de hoogte van het loon; het kantoorruimte huren amsterdam werk zelfheeft immers weinig te bieden. En de werkgevers waren in dat geval vaak bereid slecht werk af te kopen. Veel van de klachten die in de jaren tachtig werden geuit over het verstarde arbeidsbestel vonden hier hun oorsprong. Het omgekeerde is ook waar als de drie bovenstaande elementen kantoorruimte huren haarlem worden omgedraaid. Een organisatieadviseur heeft mij eens verteld dat het niet zo veel uitmaakt waar je een veranderingsproces begint. Als je een van deze factoren aanpakt, veranderen de andere vanzelf mee.

Geef een reactie