Het taylorisme

Braverman stelt het taylorisme voor als de geperfectioneerde uitbuiting in het kader van het kapitalistische stelsel. Maar het is de ironie van de geschiedenis dat het enige historische alternatief dat wij kennen voor het industriele kapitalisme in de eerste helft van de 2oe eeuw-de industrialisering van de vroege Sovjet-Unie -precies dezelfde weg ging. Lenin schreef aan zijn ingenieurs kantoorruimte huren maastricht uitgerekend Taylors Scientific Management voor als verplicht handboek. In feite was de industrialisering onder de sovjets een imitatie van het kapitalistische model, zoals Braverman zelf opmerkt, ‘waardoor de werkende bevolking van de Sovjet-Unie op dezelfde wijze gestigmatiseerd was als de arbeidende klasse in het Westen’.13 Met andere woorden, onder het socialisme werd niet alleen de bourgeoisie, maar ook de arbeidersklasse onteigend. In Taylors tijd vormde het menselijk lichaam nog het belangrijkste productiemiddel. Deze benadering is uitgewerkt door Shoshana Zuboff.14 Aan de ene kant brengt fysieke productie pijn en uitputting met kantoorruimte huren breda zieh mee. Er kan een geschiedenis van de industrialisering worden geschreven vanuit de op
tiek van de vele manieren die arbeiders vonden om de aanslag op hun lichaam te beperken, eerst informeel, later geformaliseerd in werkprocedures en CAO’s. Maar er was ook een andere kant. ‘Door lichamelijke inspanning vond ook een leerproces plaats en lange kantoorruimte huren amsterdam jaren van fysiek veeleisende inspanning waren een onvermijdelijke vereiste voor degenen die geschoolde arbeiders zouden worden.’ Het was nu juist deze opbrengst van een jarenlange investering die het taylorisme ‘onteigende’ door de vakkennis over te dragen aan het management. Zuboff maakt melding van een onderzoek uit i955 onder automobielarbeiders in Detroit. Daaruit bleek dat maar weinig ongeschoolde arbeiders de ambitie hadden zieh te ontwikkelen tot vaklieden. Tot op zekere hoogte was deze houding een weerslag van de geringe kantoorruimte huren haarlem mogelijkheden die het arbeidsproces bood om in de geschoolde posities door de dringen. Maar zij was ook ingegeven door de wens om hun werk met zo min mogelijk fysieke en psychische inspanning te verrichten.15

Geef een reactie