Flexibel samenwerken

Gerelateerde afbeelding

Moderne scholen en werkgevers toetsen onze prestaties nu en dan wel, maar hoe slecht we ook presteren, de verzorgingsstaat zal altijd in onze basisbehoeften voorzien. In de steentijd werd je elke dag en elk moment getoetst en als je voor een van die talloze toetsen zakte, was het binnen de kortste keren met je gedaan. Maar ondanks de superieure gereedschapskunst van onze voorouders uit de steentijd en ondanks hun scherpere geest en veel betere zintuigen was de mensheid als geheel 20.000 jaar geleden veel zwakker dan nu. In die 20.000 jaar is de mensheid van het jagen op mammoeten met kantoor huren maastricht stenen speerpunten overgestapt op het verkennen van het zonnestelsel met ruimteschepen, en dat is niet te danken aan de evolutie van behendigere handen of grotere hersenen (onze hersenen lijken vandaag de dag zelfs kleiner te zijn).18 De cruciale factor bij onze verovering van de wereld was ons vermogen om grote groepen mensen met elkaar te verbinden.19 Dat mensen de planeet tegenwoordig totaal domineren komt niet doordat de individuele mens veel slimmer en handiger is dan de individuele chimp of wolf, maar doordat Homo sapiens de enige soort op aarde is die flexibel kan samenwerken in grote groepen. Intelligentie en het maken van werktuigen waren uiteraard ook heel belangrijk. Maar als mensen niet hadden geleerd zo flexibel met zijn allen samen te werken, zouden we met onze geraffineerde breinen en vaardige handen nog steeds vuurstenen splijten in plaats van uraniumatomen.
Als samenwerking de verklaring is, hoe komt het dan dat mieren en bijen niet al veel eerder kernbommen maakten dan wij, terwijl ze miljoenen jaren eerder al hadden geleerd om en masse samen te werken? Omdat hun samenwerking niet flexibel genoeg is. Bijen werken op heel complexe manieren samen, maar ze kunnen hun sociale systeem niet van de ene op de andere dag omvergooien. Als een zwerm een nieuwe bedreiging of nieuwe kansen ziet, kunnen bijen bijvoorbeeld niet de koningin onthoofden en de republiek uitroepen. Sociale zoogdieren als olifanten en chimpansees werken veel flexibeler samen dan bijen, maar alleen met kleine aantallen vrienden en familieleden. Hun samenwerking is gebaseerd op persoonlijke banden. Als ik een chimpansee ben en jij ook en ik wil met jou samenwerken, moet ik je persoonlijk kantoor huren amsterdam kennen: wat ben jij voor chimp? Ben jij een aardige chimp? Ben jij een gemene chimp? Hoe kan ik met je samenwerken als ik je niet ken? Voor zover wij weten kunnen alleen sapiens uitermate flexibel samenwerken met talloze aantallen vreemden. Dit concrete vermogen -en niet zoiets als een eeuwige ziel of een uniek bewustzijn – verklaart onze heerschappij op aarde.

Eden-mythe

Gerelateerde afbeelding

In de Eden-mythe worden de mensen gestraft voor hun nieuwsgierigheid en hun hang naar kennis. God verdrijft ze uit het paradijs. In de Woolsthorpe-mythe is er niemand die Newton straft, integendeel zelfs. Dankzij zijn nieuwsgierigheid krijgt de mens meer inzicht in het universum, wint hij aan macht en is hij weer een stap dichter bij het technologische paradijs. Talloze leraren in de hele wereld vertellen de Newton-mythe om nieuwsgierigheid te bevorderen vanuit het idee dat we ons eigen paradijs op aarde kunnen creëren als we maar genoeg kennis verzamelen. In wezen is God wel degelijk aanwezig in de Newton-mythe: Newton is zelf God. Zodra de biotechnologie, de nanotechnologie en de andere vruchten van de boom der wetenschap eenmaal rijp zijn, zal Homo sapiens goddelijke vermogens krijgen en is het cirkeltje van de Bijbelse boom der kennis van goed en kwaad rond. De jagers-verzamelaars waren  conference room maastricht een diersoort als alle andere. Boeren zagen zichzelf als de kroon der schepping. Wetenschappers zullen goden van ons maken.
De agrarische revolutie leidde dus tot de opkomst van theïstische religies, maar de wetenschappelijke revolutie bracht humanistische religies voort waarin mensen de goden vervingen. Theïsten aanbidden theos (Grieks voor ‘god’), humanisten aanbidden de mens. Het uitgangspunt van humanistische religies, zoals het liberalisme, het communisme en het nazisme, is dat Homo sapiens een unieke, heilige kern heeft die de bron van alle zingeving en gezag in het universum is. Alles wat er in de kosmos gebeurt, wordt goed of slecht bevonden naargelang de impact ervan op Homo sapiens. Het theïsme rechtvaardigde de traditionele landbouw in naam van God, het humanisme rechtvaardigt de moderne industriële landbouw in naam van de mensheid. De industriële landbouw verklaart menselijke behoeften, grillen en verlangens heilig, ten koste van al het andere. De industriële landbouw is niet serieus geïnteresseerd in dieren, aangezien die niet heilig zijn, zoals de mens. En er is geen ruimte voor goden, want de moderne wetenschap en conference room amsterdam technologie geven mensen vermogens die de macht van de oude goden ver te boven gaan. De wetenschap stelt moderne bedrijven in staat om koeien, varkens en kippen bloot te stellen aan veel extremere levensomstandigheden dan die in traditionele boerengemeenschappen.

Openingshoofdstuk

Gerelateerde afbeelding

De echte agenda voor de eenentwintigste eeuw wordt dus veel ingewikkelder dan dit lange openingshoofdstuk suggereert. Momenteel lijkt het misschien alsof onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid de eerste agendapunten zijn. Maar zodra we dichter bij het bereiken van die doelen komen, zullen de omwentelingen die daaruit voortvloeien ons waarschijnlijk een compleet andere kant op sturen. De toekomst die in dit hoofdstuk beschreven wordt, is puur en alleen de toekomst van het verleden, een toekomst dus die gebaseerd is op de ideeën en dromen die de wereld de laatste driehonderd jaar hebben gedomineerd. De echte toekomst -een toekomst dus die geboren zal worden uit de nieuwe ideeën en dromen van de eenentwintigste eeuw -zou wel eens totaal anders kunnen uitpakken. Om dit alles te begrijpen, moeten we even terug om te kijken wie Homo sapiens nu eigenlijk is, hoe het humanisme de dominante wereldreligie werd en waarom pogingen de humanistische droom te vervullen waarschijnlijk zullen leiden tot het einde van deze ideologie. Dat is de co-working space maastricht voornaamste opzet van dit boek. In het eerste deel van het boek kijken we naar de relatie tussen Homo sapiens en andere dieren om te begrijpen wat onze soort zo bijzonder maakt. Sommige lezers vragen zich misschien af waarom dieren zoveel aandacht krijgen in een boek over de toekomst. Naar mijn mening kun je niet serieus praten over de aard en toekomst van de mensheid zonder te beginnen met onze mededieren. Homo sapiens doet zijn best om het te vergeten, maar hij is en blijft een dier. En het is dubbel zo belangrijk om onze oorsprong niet te vergeten in een tijd waarin we onszelf in goden willen veranderen. Een onderzoek naar onze goddelijke toekomst kan niet voorbijgaan aan ons eigen dierlijke verleden of onze relatie met andere dieren, want de co-working space amsterdam relatie tussen mensen en dieren is het beste model dat we hebben voor toekomstige betrekkingen tussen supermensen en mensen. Wil je weten hoe superintelligente cyborgs mogelijk zullen omgaan met doodgewone mensen van vlees en bloed? Kijk dan eerst maar eens hoe mensen hun minder intelligente dierlijke broeders behandelen. Het is natuurlijk geen perfecte analogie, maar het is het beste archetype dat we daadwerkelijk kunnen observeren zonder het zelf eerst te moeten verzinnen.

Het najagen van biochemisch geluk

Gerelateerde afbeelding

Met het leger gaat het dezelfde kant op: twaalf procent van de Amerikaanse soldaten in Irak en zeventien procent van de Amerikaanse soldaten in Afghanistan nam slaappillen of antidepressiva om de stress en ellende van oorlog hanteerbaarder te maken. Angst, depressie en trauma’s worden niet veroorzaakt door granaten, boobytraps of autobommen. Ze worden veroorzaakt door hormonen, neurotransmitters en neurale netwerken. Twee soldaten kunnen samen in dezelfde hinderlaag lopen. De een verstijft van angst, raakt compleet de kluts kwijt en heeft nog jaren last van nachtmerries, terwijl de ander moedig voorwaarts stormt en een onderscheiding krijgt. Het verschil zit hem in de biochemie van de soldaten en als we ontdekken hoe we die kunnen beheersen, zullen we in één klap blijere soldaten en efficiëntere legers hebben. Het najagen van biochemisch geluk is wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van criminaliteit. In 2009 zat de helft van de gedetineerden in federale Amerikaanse gevangenissen een drugsgerelateerde straf uit, 38 procent van de Italiaanse gevangenen was veroordeeld wegens drugsdelicten, 55 procent van de gedetineerden in kantoor huren breda het Verenigd Koninkrijk verklaarde dat hun misdaden verband hielden met het consumeren van of de handel in drugs. Een rapport uit 2001 meldt dat 62 procent van de Australische gedetineerden onder invloed van drugs was toen ze de misdaad waarvoor ze zaten pleegden.43 Mensen drinken alcohol om vergetelheid te zoeken, ze roken wiet om kalm te worden, ze nemen cocaïne en methamfetamine om zich scherp en zelfverzekerd te voelen, terwijl ecstasy een extatisch gevoel oplevert en lsd je een waanzinnige trip bezorgt. Wat sommige mensen hopen te bereiken met studie, werk of het opvoeden van kinderen proberen andere veel simpeler te verkrijgen met de juiste kantoor huren haarlem dosis moleculen. Dit bedreigt onze sociale en economische orde en daarom voeren regeringen een koppige, bloedige, hopeloze strijd tegen biochemische misdaad.

De biotechnologie

Gerelateerde afbeelding

In de strijd tegen natuurrampen als aids en ebola is de mens dus steeds meer in het voordeel. Maar hoe zit dat met de gevaren die inherent zijn
aan de menselijke aard? De biotechnologie stelt ons in staat om bacteriën en virussen te verslaan, maar verandert mensen tegelijk in een compleet nieuw soort bedreiging. De middelen waarmee artsen zo snel nieuwe ziekten kunnen identificeren en genezen zijn dezelfde middelen waarmee legers en terroristen mogelijk ook steeds gruwelijkere ziekten en pathogene wapens kunnen knutselen. Het is dus waarschijnlijk dat grote epidemieën de mensheid alleen zullen blijven kantoor huren maastricht bedreigen als de mensheid ze zelf creeert, in dienst van een of andere meedogenloze ideologie. Het tijdperk waarin de mens machteloos stond tegen natuurlijke epidemieën is hoogstwaarschijnlijk voorbij. Maar wie weet zullen we het nog gaan missen.
Het einde van de wet van de jungle
Het derde deel van het goede nieuws is dat oorlogen ook aan het verdwijnen zijn. In het verleden namen de meeste mensen oorlog voor lief en was vrede meestal een tijdelijk en onzeker iets. Internationale betrekkingen werden geregeerd door de wet van de jungle, die stelt dat zelfs twee staten die in vrede leven altijd in oorlog kunnen raken. Een voorbeeld: in 1913 heerste er vrede tussen Duitsland en Frankrijk, maar iedereen wist dat ze elkaar in 1914 zomaar te lijf konden gaan. Politici, generaals, zakenlieden en gewone burgers die plannen maakten voor de toekomst, hielden altijd rekening met een mogelijke oorlog. Van de steentijd tot het stoomtijdperk en van de Noordpool tot de Sahara wist iedere mens op aarde dat de buren op elk willekeurig moment hun leefgebied binnen konden vallen, hun leger konden verslaan, hun volk konden afslachten en hun land konden bezetten. In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze kantoor huren amsterdam wet van de jungle eindelijk doorbroken of zelfs ingetrokken. In de meeste gebieden werden oorlogen zeldzamer dan ooit. In de eerste agrarische gemeenschappen was menselijk geweld debet aan zo’n vijftien procent van alle sterfgevallen, maar in de twintigste eeuw veroorzaakte geweld maar vijf procent van de sterfgevallen, en in het begin van de eenentwintigste eeuw is het verantwoordelijk voor zo’n één procent van de wereldwijde sterfte.

Communicatie met externe groepen

Gerelateerde afbeelding

Communicatie met externe groepen: communicatie als aspect van organisatiestrategie
Hoe krijgt een organisatie haar zin7 Hoe weet een organisatie (een bedrijf, maar ook een overheidsinstelling) de klant of burger te verleiden tot gewenst gedrag? Hoe gaat men om public affa1rs met pressiegroepen7 Men spreekt in het bedrijfsleven wel van ‘public affairs’ als aandachtsgebied dat in het bijzonder gericht is op behandeling van vraagstukken naar de publieksgroepen in de externe omgeving. In dit verband gaat het wat betreft communicatie vooral ook over het imago en de identiteit van een organisatie. imago Imago en identiteit gaan over de missie van een organisatie met haar sterke en zwakke 1dencire1t kanten. Veel organisaties merken tot hun schrik dat er in de praktijk verschil bestaat tussen hoe co-working space maastricht medewerkers hun organisatie beoordelen (identiteit) en hoe de organisatie door anderen wordt gewaardeerd (imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te maken. Incidenten spelen hierbij een grote rol. Een incident blijkt langdurig negatief door te werken op de reputatie van een organisatie. De schade is vaak erg groot. Goed omgaan met incidenten wordt steeds belangrijker. Consistente informatieverschaffing naar binnen (medewerkers) en naar buiten (klanten, overheid) is daarbij essentieel, maar blijkt vaak nauwelijks te realiseren.
Imago en identiteit moeten in principe met elkaar in overeenstemming zijn. Een organisatie hoeft zich daarbij niet passief op te stellen. Imagobeïnvloeding is met andere woorden dus ook een terrein van communicatie. Idealiter spoort de binnen een organisatie gewenste en beleefde werkelijkheid (identiteit) met de buiten de organisatie waargenomen werkelijkheid (imago). Imago en identiteit versterken elkaar dan. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Daarbij komt nog dat veel organisaties niet weten wat ze eraan kunnen doen.
De zeven ‘levensfasen’ van een lek in de bedrijfsgegevens 1 Geboorte Het lek wordt veelal bij toeval ontdekt. 2 Ontkenning De fabrikant ontkent het bestaan van het lek, het systeem is veilig. 3 Bagatellisering De fabrikant erkent het lek, maar meent dat het geen kwaad kan. 4 Vervreemding De fabrikant geeft toe dat het lek te exploiteren is, maar beweert dat het echte lek niet bij hem zit, maar bij de producten van het besturingssysteem. 5 Opwaardering van de kraker Het lek is niet meer weg te moffelen. De fabrikant is zeer onder de indruk van het intellectuele vermogen en het technisch vernuft van de kraker en benadrukt, met het verzoek tot enige radiostilte, dat alleen zeer slimme mensen, van het niveau van de co-working space amsterdam krakers, iets met het lek aan kunnen vangen. 6 Ongefundeerd optimisme Nu het lek toch de pers heeft gehaald en door jan-en-alleman wordt geëxploiteerd, zal de fabrikant onmiddellijk een patch (een aanvullend programma) voorbereiden om het lek te dichten. 7 Realisme Het dichten van het lek vereist een fundamentele herziening van het product en de fabrikant presenteert het lek nu als uniek verschijnsel waar eigenlijk niemand buiten kan.

Verkorting van levenscycli

Gerelateerde afbeelding

Ve rkorting van levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Nieuwe technologieën wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Producten verouderen daardoor sneller. Organisaties zijn genoodzaakt producten verder te ontwikkelen of sneller met nieuwe producten te komen. Door deze verkorting van de productlevenscycli krijgen ze nauwelijks de tijd om de vaak hoge ontwikkelings- en productiekosten terug te verdienen. Ze moeten slagvaardig en flexibel op nieuwe technologieën en marktontwikkelingen reageren om concurrenten voor te zijn en te blijven.
De verkorting van de productlevenscycli dwingt organisaties intern gezien de nog resterende schuttingen tussen de functies ontwikkeling, productie en marketing af te breken en in directe communicatie tussen deze functies de onderlinge bijdrage zo transparant mogelijk te maken. Soms is dan de vorming van business units een oplossing: functionele specialisten worden zo co-working space maastricht gedwongen dicht op de markt te werken (zie verder hoofdstuk 6 en 7).
Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties Om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen dragen en wereldwijd te kunnen opereren gaan ondernemingen in toenemende mate samenwerken of fuseren. Binnen de zo ontstane grote concerns komt vervolgens een beweging naar decentralisatie op gang. Autonome eenheden zijn nodig om ondanks de schaal toch een goede besluitvorming te garanderen.
Concerns die wereldwijd opereren worden geconfronteerd met handelsbarrières, zoals: verschillen in cultuur en taal; fiscale en juridische bepalingen; bancaire stelsels; beursvoorschriften; valutarisico’s en deviezenrestricties; verschillen in sociaal klimaat en regelingen omtrent medezeggenschap; milieubepalingen; subsidie- en stimuleringsregelingen.
Het concern dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen produceren en dat het beste overweg kan met deze handelsbarrières zal de beste concurrentiepositie kunnen innemen. Plaatselijke ondernemers zijn de aangewezen personen om deze handelsbarrières af te breken. Het vormen van strategische samenwerkingsverbanden met die ondernemers kan daarom noodzakelijk zijn bij een co-working space amsterdam internationale benadering van een markt. Van een strategische alliantie is sprake als twee organisaties op deelterreinen gaan samenwerken, omdat de risico’s te groot zijn om die allemaal te dragen.

Het bijzonderste op deze wereld

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitleg valt blijkbaar goed, want Renard knikt tevreden. Het is stil op de begraafplaats. Alleen het ruisen van de bladeren is te horen, dat plotseling wordt onderbroken door de klàosterklok die aangeeft dat het negen uur is. Na het uitdoven van het geluid van de klokken heeft de stilte het op het kerkhof weer voor het zeggen. Ik heb nooit geweten dat stilte zoiets fijns kon zijn. In mijn tijd als beurshandelaar was het nooit stil; vierentwintig uur per dag was er wel ergens geluid en bovendien altijd hectiek. “De mensen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, zijn er het levende bewijs van dat er wel tijdelijk kantoor huren breda degelijk iets uit het niets kan voortkomen,” zegt Renard. “Sterker gesteld: elk mens komt voort uit het niets.”
Mijn ogen kruisen die van Renard, waarbij hij zeker mijn verbazing moet hebben opgemerkt. “Als kleine kinderen waren je vader en moeder niet in staat om zich voort te planten. Er was op dat gebied niets. Ineens zijn ze daar vanaf de pubertijd wel toe in staat. De zaadjes en eitjes, die nodig zijn voor voortplanting, komen uit het niets. Dat vind ik het bijzonderste op deze wereld. Vanuit het niets krijgen we van de ene op de andere dag de mogelijkheid om ons voort te planten. Zo ben jij ontstaan, zo ben ik ontstaan en zo is elk mens ontstaan. Alleen door het verstrijken van de tijd kunnen we ons voortplanten.” Ik kan er niet direct iets tegenin brengen, maar ik weet nog niet of ik het met zijn redenering eens ben. Het is net als het scheppingsverhaal dat beweert dat God alles binnen zeven dagen vanuit het niets heeft geschapen. Maar God is toch tijdelijk kantoor huren haarlem al een iets? Het enige dat Renard met zijn discussie bewerkstelligt, is dat ik nog nieuwsgieriger word naar de kennis uit Het Boek van de Waarheid. Wat wisten ze in de tijd van voor Christus wat wij ruim tweeduizend jaar later nog steeds niet weten?

De dimensie van tijd hersteld

Gerelateerde afbeelding

Als ik bijna volledig gebroken ben, komt de redding onverwachts nabij. Op een vroege ochtend, na wederom een nacht waarin de duivelse angsten het voor het zeggen hadden, kom ik in een lucide droom terecht. Ik zweef tussen een droomtoestand en de werkelijkheid. De wereld waarin ik verkeer is paranormaal, maar toch haast letterlijk voelbaar. Op een luguber, schemerig kerkhof ben ik omringd door vele entiteiten. Er zijn duivelse entiteiten bij, maar ook blijmoedige geesten die me steunen. De ziel van mijn moeder is in mijn nabije omgeving en ze staat zelfs naast me om me te verdedigen. De jacht op tijdelijk kantoor huren maastricht mijn ziel is door de duivelse krachten geopend en de situatie lijkt uitzichtloos. Ik wil niets liever dan het kerkhof ontvluchten, maar een metershoog hek met scherpe ijzeren punten ontneemt me elke illusie. Het gevecht tegen de vele duivelse entiteiten is niet te winnen en het wachten is op het moment dat ik ben verslagen. Terwijl ik op het einde wacht, breekt de dageraad aan. Eerst is het slechts een dun streepje licht dat aan de horizon verschijnt en dat de hoop op redding doet opleven, maar langzaam komt de zon op en wordt het kerkhof verlicht. De zwarte, duivelse entiteiten vluchten voor de opkomende zon en het kerkhof is lang niet meer zo luguber en eng als het in de nacht leek. De zon is voor mij de verschijning van de universele God, zoals de Maya’s dat in oude tijden geloofden. Met het opkomen van de zon ervaar ik de genade, die mij wordt geschonken en het licht dat in mij het leven terugbrengt. Ik heb boete gedaan en geleden in de duisternis, maar nu is het de genade die mij het tijdelijk kantoor huren amsterdam leven teruggeeft. Ik zak op mijn knieën en dank de zon voor haar vergiffenis. Ik sta weer op en voel me sterk. Het hek van de begraafplaats zwaait open en ik loop naar de uitgang. Mijn kracht is terug en als ik door het hek loop, is de dimensie van tijd hersteld. Ik ben verlost van het zware juk van mijn depressie en klaar om opnieuw het leven aan te vangen. In de verte hoor ik de kerktoren zeven keer slaan en ik weet dat het tweede gedeelte van mijn leven begint. Ik ben opnieuw geboren.

De AEX-index

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dan is het eindelijk kerstavond, de avond waar ik al wekenlang tegenop zie. De AEX-index schommelt rond de 240 punten en er is geen enkele kans meer dat op 31 december de 350 puntengrens nog wordt bereikt. Kerstfeest 2008 is daardoor het laatste perron voor mijn faillissement en misschien zelfs van mijn huwelijk. Maar hoe vertel je een vrouw dat ze failliet is, terwijl ze net voor vele honderden euro’s cadeaus heeft gekocht voor onder de kerstboom? Hoe maak je je grootste liefde duidelijk flexplek huren maastricht dat het over is en dat ze over twee weken niets meer bezit? Hoe breng ik haar aan het verstand dat binnen een paar maanden het huis en al onze bezittingen worden verkocht, dat ze haar studie moet beëindigen en dat we een paar jaar lang in de schuldsanering moeten zitten? Kun je van een mens verlangen om de stap te maken van de top 1 % allerrijkste personen van Nederland naar de top 5 % van de allerarmsten van ons koude kikkerland? In plaats van dat we de man met de straatkrant bij de Albert Heijn geld geven, moeten we daar zelf ons handje gaan ophouden. Kunnen we straks een maand leven van het geld dat wij er normaal gesproken in een enkel etentje doorheen jagen? Kunnen we zonder een auto leven, als je eraan gewend bent om er minimaal twee op de oprit te hebben flexplek huren amsterdam staan? Op mijn nieuwe Ferrari staat nog geen driehonderd kilometer op de teller. Hoe vertel ik mijn vrienden dat ik niets meer bezit, als we straks überhaupt nog vrienden hebben? Is onze relatie wel opgewassen tegen nog zo’n grote klap of pakt Kathleen haar biezen? De vele vragen maken me onzeker, maar er valt niet te ontsnappen aan het naderend onheil.