De biotechnologie

Gerelateerde afbeelding

In de strijd tegen natuurrampen als aids en ebola is de mens dus steeds meer in het voordeel. Maar hoe zit dat met de gevaren die inherent zijn
aan de menselijke aard? De biotechnologie stelt ons in staat om bacteriën en virussen te verslaan, maar verandert mensen tegelijk in een compleet nieuw soort bedreiging. De middelen waarmee artsen zo snel nieuwe ziekten kunnen identificeren en genezen zijn dezelfde middelen waarmee legers en terroristen mogelijk ook steeds gruwelijkere ziekten en pathogene wapens kunnen knutselen. Het is dus waarschijnlijk dat grote epidemieën de mensheid alleen zullen blijven kantoor huren maastricht bedreigen als de mensheid ze zelf creeert, in dienst van een of andere meedogenloze ideologie. Het tijdperk waarin de mens machteloos stond tegen natuurlijke epidemieën is hoogstwaarschijnlijk voorbij. Maar wie weet zullen we het nog gaan missen.
Het einde van de wet van de jungle
Het derde deel van het goede nieuws is dat oorlogen ook aan het verdwijnen zijn. In het verleden namen de meeste mensen oorlog voor lief en was vrede meestal een tijdelijk en onzeker iets. Internationale betrekkingen werden geregeerd door de wet van de jungle, die stelt dat zelfs twee staten die in vrede leven altijd in oorlog kunnen raken. Een voorbeeld: in 1913 heerste er vrede tussen Duitsland en Frankrijk, maar iedereen wist dat ze elkaar in 1914 zomaar te lijf konden gaan. Politici, generaals, zakenlieden en gewone burgers die plannen maakten voor de toekomst, hielden altijd rekening met een mogelijke oorlog. Van de steentijd tot het stoomtijdperk en van de Noordpool tot de Sahara wist iedere mens op aarde dat de buren op elk willekeurig moment hun leefgebied binnen konden vallen, hun leger konden verslaan, hun volk konden afslachten en hun land konden bezetten. In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze kantoor huren amsterdam wet van de jungle eindelijk doorbroken of zelfs ingetrokken. In de meeste gebieden werden oorlogen zeldzamer dan ooit. In de eerste agrarische gemeenschappen was menselijk geweld debet aan zo’n vijftien procent van alle sterfgevallen, maar in de twintigste eeuw veroorzaakte geweld maar vijf procent van de sterfgevallen, en in het begin van de eenentwintigste eeuw is het verantwoordelijk voor zo’n één procent van de wereldwijde sterfte.

Communicatie met externe groepen

Gerelateerde afbeelding

Communicatie met externe groepen: communicatie als aspect van organisatiestrategie
Hoe krijgt een organisatie haar zin7 Hoe weet een organisatie (een bedrijf, maar ook een overheidsinstelling) de klant of burger te verleiden tot gewenst gedrag? Hoe gaat men om public affa1rs met pressiegroepen7 Men spreekt in het bedrijfsleven wel van ‘public affairs’ als aandachtsgebied dat in het bijzonder gericht is op behandeling van vraagstukken naar de publieksgroepen in de externe omgeving. In dit verband gaat het wat betreft communicatie vooral ook over het imago en de identiteit van een organisatie. imago Imago en identiteit gaan over de missie van een organisatie met haar sterke en zwakke 1dencire1t kanten. Veel organisaties merken tot hun schrik dat er in de praktijk verschil bestaat tussen hoe co-working space maastricht medewerkers hun organisatie beoordelen (identiteit) en hoe de organisatie door anderen wordt gewaardeerd (imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te maken. Incidenten spelen hierbij een grote rol. Een incident blijkt langdurig negatief door te werken op de reputatie van een organisatie. De schade is vaak erg groot. Goed omgaan met incidenten wordt steeds belangrijker. Consistente informatieverschaffing naar binnen (medewerkers) en naar buiten (klanten, overheid) is daarbij essentieel, maar blijkt vaak nauwelijks te realiseren.
Imago en identiteit moeten in principe met elkaar in overeenstemming zijn. Een organisatie hoeft zich daarbij niet passief op te stellen. Imagobeïnvloeding is met andere woorden dus ook een terrein van communicatie. Idealiter spoort de binnen een organisatie gewenste en beleefde werkelijkheid (identiteit) met de buiten de organisatie waargenomen werkelijkheid (imago). Imago en identiteit versterken elkaar dan. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Daarbij komt nog dat veel organisaties niet weten wat ze eraan kunnen doen.
De zeven ‘levensfasen’ van een lek in de bedrijfsgegevens 1 Geboorte Het lek wordt veelal bij toeval ontdekt. 2 Ontkenning De fabrikant ontkent het bestaan van het lek, het systeem is veilig. 3 Bagatellisering De fabrikant erkent het lek, maar meent dat het geen kwaad kan. 4 Vervreemding De fabrikant geeft toe dat het lek te exploiteren is, maar beweert dat het echte lek niet bij hem zit, maar bij de producten van het besturingssysteem. 5 Opwaardering van de kraker Het lek is niet meer weg te moffelen. De fabrikant is zeer onder de indruk van het intellectuele vermogen en het technisch vernuft van de kraker en benadrukt, met het verzoek tot enige radiostilte, dat alleen zeer slimme mensen, van het niveau van de co-working space amsterdam krakers, iets met het lek aan kunnen vangen. 6 Ongefundeerd optimisme Nu het lek toch de pers heeft gehaald en door jan-en-alleman wordt geëxploiteerd, zal de fabrikant onmiddellijk een patch (een aanvullend programma) voorbereiden om het lek te dichten. 7 Realisme Het dichten van het lek vereist een fundamentele herziening van het product en de fabrikant presenteert het lek nu als uniek verschijnsel waar eigenlijk niemand buiten kan.

Verkorting van levenscycli

Gerelateerde afbeelding

Ve rkorting van levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Nieuwe technologieën wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Producten verouderen daardoor sneller. Organisaties zijn genoodzaakt producten verder te ontwikkelen of sneller met nieuwe producten te komen. Door deze verkorting van de productlevenscycli krijgen ze nauwelijks de tijd om de vaak hoge ontwikkelings- en productiekosten terug te verdienen. Ze moeten slagvaardig en flexibel op nieuwe technologieën en marktontwikkelingen reageren om concurrenten voor te zijn en te blijven.
De verkorting van de productlevenscycli dwingt organisaties intern gezien de nog resterende schuttingen tussen de functies ontwikkeling, productie en marketing af te breken en in directe communicatie tussen deze functies de onderlinge bijdrage zo transparant mogelijk te maken. Soms is dan de vorming van business units een oplossing: functionele specialisten worden zo co-working space maastricht gedwongen dicht op de markt te werken (zie verder hoofdstuk 6 en 7).
Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties Om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen dragen en wereldwijd te kunnen opereren gaan ondernemingen in toenemende mate samenwerken of fuseren. Binnen de zo ontstane grote concerns komt vervolgens een beweging naar decentralisatie op gang. Autonome eenheden zijn nodig om ondanks de schaal toch een goede besluitvorming te garanderen.
Concerns die wereldwijd opereren worden geconfronteerd met handelsbarrières, zoals: verschillen in cultuur en taal; fiscale en juridische bepalingen; bancaire stelsels; beursvoorschriften; valutarisico’s en deviezenrestricties; verschillen in sociaal klimaat en regelingen omtrent medezeggenschap; milieubepalingen; subsidie- en stimuleringsregelingen.
Het concern dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen produceren en dat het beste overweg kan met deze handelsbarrières zal de beste concurrentiepositie kunnen innemen. Plaatselijke ondernemers zijn de aangewezen personen om deze handelsbarrières af te breken. Het vormen van strategische samenwerkingsverbanden met die ondernemers kan daarom noodzakelijk zijn bij een co-working space amsterdam internationale benadering van een markt. Van een strategische alliantie is sprake als twee organisaties op deelterreinen gaan samenwerken, omdat de risico’s te groot zijn om die allemaal te dragen.

Het bijzonderste op deze wereld

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitleg valt blijkbaar goed, want Renard knikt tevreden. Het is stil op de begraafplaats. Alleen het ruisen van de bladeren is te horen, dat plotseling wordt onderbroken door de klàosterklok die aangeeft dat het negen uur is. Na het uitdoven van het geluid van de klokken heeft de stilte het op het kerkhof weer voor het zeggen. Ik heb nooit geweten dat stilte zoiets fijns kon zijn. In mijn tijd als beurshandelaar was het nooit stil; vierentwintig uur per dag was er wel ergens geluid en bovendien altijd hectiek. “De mensen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, zijn er het levende bewijs van dat er wel tijdelijk kantoor huren breda degelijk iets uit het niets kan voortkomen,” zegt Renard. “Sterker gesteld: elk mens komt voort uit het niets.”
Mijn ogen kruisen die van Renard, waarbij hij zeker mijn verbazing moet hebben opgemerkt. “Als kleine kinderen waren je vader en moeder niet in staat om zich voort te planten. Er was op dat gebied niets. Ineens zijn ze daar vanaf de pubertijd wel toe in staat. De zaadjes en eitjes, die nodig zijn voor voortplanting, komen uit het niets. Dat vind ik het bijzonderste op deze wereld. Vanuit het niets krijgen we van de ene op de andere dag de mogelijkheid om ons voort te planten. Zo ben jij ontstaan, zo ben ik ontstaan en zo is elk mens ontstaan. Alleen door het verstrijken van de tijd kunnen we ons voortplanten.” Ik kan er niet direct iets tegenin brengen, maar ik weet nog niet of ik het met zijn redenering eens ben. Het is net als het scheppingsverhaal dat beweert dat God alles binnen zeven dagen vanuit het niets heeft geschapen. Maar God is toch tijdelijk kantoor huren haarlem al een iets? Het enige dat Renard met zijn discussie bewerkstelligt, is dat ik nog nieuwsgieriger word naar de kennis uit Het Boek van de Waarheid. Wat wisten ze in de tijd van voor Christus wat wij ruim tweeduizend jaar later nog steeds niet weten?

De dimensie van tijd hersteld

Gerelateerde afbeelding

Als ik bijna volledig gebroken ben, komt de redding onverwachts nabij. Op een vroege ochtend, na wederom een nacht waarin de duivelse angsten het voor het zeggen hadden, kom ik in een lucide droom terecht. Ik zweef tussen een droomtoestand en de werkelijkheid. De wereld waarin ik verkeer is paranormaal, maar toch haast letterlijk voelbaar. Op een luguber, schemerig kerkhof ben ik omringd door vele entiteiten. Er zijn duivelse entiteiten bij, maar ook blijmoedige geesten die me steunen. De ziel van mijn moeder is in mijn nabije omgeving en ze staat zelfs naast me om me te verdedigen. De jacht op tijdelijk kantoor huren maastricht mijn ziel is door de duivelse krachten geopend en de situatie lijkt uitzichtloos. Ik wil niets liever dan het kerkhof ontvluchten, maar een metershoog hek met scherpe ijzeren punten ontneemt me elke illusie. Het gevecht tegen de vele duivelse entiteiten is niet te winnen en het wachten is op het moment dat ik ben verslagen. Terwijl ik op het einde wacht, breekt de dageraad aan. Eerst is het slechts een dun streepje licht dat aan de horizon verschijnt en dat de hoop op redding doet opleven, maar langzaam komt de zon op en wordt het kerkhof verlicht. De zwarte, duivelse entiteiten vluchten voor de opkomende zon en het kerkhof is lang niet meer zo luguber en eng als het in de nacht leek. De zon is voor mij de verschijning van de universele God, zoals de Maya’s dat in oude tijden geloofden. Met het opkomen van de zon ervaar ik de genade, die mij wordt geschonken en het licht dat in mij het leven terugbrengt. Ik heb boete gedaan en geleden in de duisternis, maar nu is het de genade die mij het tijdelijk kantoor huren amsterdam leven teruggeeft. Ik zak op mijn knieën en dank de zon voor haar vergiffenis. Ik sta weer op en voel me sterk. Het hek van de begraafplaats zwaait open en ik loop naar de uitgang. Mijn kracht is terug en als ik door het hek loop, is de dimensie van tijd hersteld. Ik ben verlost van het zware juk van mijn depressie en klaar om opnieuw het leven aan te vangen. In de verte hoor ik de kerktoren zeven keer slaan en ik weet dat het tweede gedeelte van mijn leven begint. Ik ben opnieuw geboren.

De AEX-index

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dan is het eindelijk kerstavond, de avond waar ik al wekenlang tegenop zie. De AEX-index schommelt rond de 240 punten en er is geen enkele kans meer dat op 31 december de 350 puntengrens nog wordt bereikt. Kerstfeest 2008 is daardoor het laatste perron voor mijn faillissement en misschien zelfs van mijn huwelijk. Maar hoe vertel je een vrouw dat ze failliet is, terwijl ze net voor vele honderden euro’s cadeaus heeft gekocht voor onder de kerstboom? Hoe maak je je grootste liefde duidelijk flexplek huren maastricht dat het over is en dat ze over twee weken niets meer bezit? Hoe breng ik haar aan het verstand dat binnen een paar maanden het huis en al onze bezittingen worden verkocht, dat ze haar studie moet beëindigen en dat we een paar jaar lang in de schuldsanering moeten zitten? Kun je van een mens verlangen om de stap te maken van de top 1 % allerrijkste personen van Nederland naar de top 5 % van de allerarmsten van ons koude kikkerland? In plaats van dat we de man met de straatkrant bij de Albert Heijn geld geven, moeten we daar zelf ons handje gaan ophouden. Kunnen we straks een maand leven van het geld dat wij er normaal gesproken in een enkel etentje doorheen jagen? Kunnen we zonder een auto leven, als je eraan gewend bent om er minimaal twee op de oprit te hebben flexplek huren amsterdam staan? Op mijn nieuwe Ferrari staat nog geen driehonderd kilometer op de teller. Hoe vertel ik mijn vrienden dat ik niets meer bezit, als we straks überhaupt nog vrienden hebben? Is onze relatie wel opgewassen tegen nog zo’n grote klap of pakt Kathleen haar biezen? De vele vragen maken me onzeker, maar er valt niet te ontsnappen aan het naderend onheil.

Europese organisaties

Gerelateerde afbeelding

Masaaki lmai is geboren in 1930 in Tokio. In 1986 richtte hij het Kaizen Instituut op, met als doel het introduceren van het Kaizen-concept in Europese organisaties. Tevens is hij auteur van verschillende boeken, waaronder: Kaizen, the Key to Ja pa n’s Competitive Success (1986) en Gem ba Kaizen: A Commons en se, Low-Cost Approach to Management (1997).
Uw nieuwe boek heet ‘Gemba Kaizen’. Wat verstaat u onder Gemba? Onder Gemba worden alle plaatsen binnen organisaties verstaan waar deprimaire processen plaatsvinden, zoals productieprocessen en plaatsen waar werknemers relaties onderhouden met klanten. Een Gemba kan dus een eetzaal zijn in een hotel, een spreekkamer van een doktor enz. Naast ‘Gemba’-plaatsen zijn er flexplek huren maastricht plaatsen waar secundaire en bestuurlijke processen plaatsvinden. Organisaties zijn teveel gericht geweest op het behalen van resultaten en niet op de processen die daar onderliggen. Er is te weinig gekeken naar de kernprocessen, die verantwoordelijk zijn voor de toegevoegde waarde c.q. concurrentiekracht van de organisatie. Er is teveel gekeken naar secundaire en bestuurlijke processen, zoals financiering en marketing. Het gaat dus om het vinden van een evenwicht tussen aandacht voor processen en resultaat.
Wat is de plaats van JIT in kwaliteitszorg? Vaak kom ik beperkte toepassingen van JIT tegen. Eigenlijk omvat JIT het gehele proces met betrekking tot het realiseren van toegevoegde waarde, van inkoop van grondstoffen tot en met de eindgebruiker en niet alleen fase(n) daarbinnen. JIT houdt meestal een verandering van denken over werk in. iedereen moet gericht zijn op het beter inrichten van zijn werkzaamheden. ‘Muda’ (werkzaamheden die geen waarde toevoegen) moeten geëlimineerd worden, managers moeten uitdagende doelen stellen en hun medewerkers motiveren. Wanneer organisaties JIT juist toepassen, onstaat er een mogelijkheid tot overleving in crisissituaties. De JIT kan de organisatie namelijk laten flexplek huren amsterdam opereren bij een veel lagere productie en heeft op hetzelfde moment een goed antwoord heeft op een schommelende vraag. JIT werkt alleen als het op een continue basis wordt toegepast, organisaties moeten JIT zien als langetermijn-investering.

Interne marketing

Gerelateerde afbeelding

Interne marketing als hulpmiddel bij veranderingsprocessen Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van veranderingsprocessen is acceptatie van en inzet voor dit proces door de medewerkers. Uit theorie-en praktijkonderzoek blijkt dat de concepten van interne marketing kunnen worden toegepast om het veranderingsproces zo te managen dat acceptatie van dit proces wordt gestimuleerd.
1 Stel medewerkers centraal. Medewerkers flexplek huren maastricht zullen plannen accepteren die aansluiten bij hun problemen, belangen, capaciteiten, ambities en wensen. Kortom: er moet van worden uitgegaan dat ‘de uitvoerenden’ en niet ‘de planners’ het succes van het veranderingsproces bepalen. 2 Voer een intern onderzoek uit. Op deze manier kan het management cruciale informatie verkrijgen over en van de mensen die door de verandering worden beïnvloed. 3 Denk in termen van ruil. Dit betekent dat het veranderingsproces door het management niet wordt gezien als een eenzijdig beïnvloedingsproces, maar als een wederkerig proces. 4 Stel een veranderingsplan op. Nuttig is het om fasen in het proces te onderscheiden en hiervoor een veranderingsplan op te stellen: Analyse: waarom moet er iets veranderen? Doe/bepaling: waar wil de organisatie naar toe? Ontwerp: op welke manier moeten de doelstellingen worden bewerkstelligd? Welke instrumenten moeten worden ingezet, wanneer en hoe? Implementatie: daadwerkelijke verandering. Evaluatie: hoe is het veranderingsproces verlopen? 5 Onderscheid doelgroepen. Bij een integrale verandering is het voor het management belangrijk van tevoren te kunnen inschatten hoe bepaalde koerswijzigingen bij verschillende groepen in de organisatie zullen vallen. 6 Zet als managementteam de kaders. Om de medewerkers niet te laten zwemmen, moet het management de grote lijnen aangeven. De kern is dat iedere leidinggevende rechtstreeks door flexplek huren amsterdam het management wordt aangesproken om met zijn eigen team verbeteracties te bedenken en uit te voeren binnen de gestelde kaders. 7 Stel veranderteams in. Deze teams moeten cross-functioneel zijn en medewerkers uit alle lagen van de organisatie moeten er zitting in hebben.

Structurering

Gerelateerde afbeelding

Structurering heeft betrekking op het probleem van het ontwerpen van een organisatiestructuur, waarbinnen mensen en middelen worden afgestemd op de te bereiken doelstelling van de organisatie. Bij het ontwerpen van een organisatiestructuur spelen zowel de organieke als de personele structuur een belangrijke rol. Bij arbeidsverdeling wordt een horizontale dimensie (functionalisatie of afdelingsvorming) en een verticale dimensie (verticale differentiatie) onderscheiden. Een organogram geeft de formele organisatiestructuur weer. Organisaties kunnen worden beschreven aan de aan de hand van een aantal kenmerken, waardoor verschillende organisatiestelsels mogelijk zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • lijnorganisatie • lijn-staforganisatie • lijn- en functionele staforganisatie • matrixorganisatie • projectorganisatie • divisieorganisatie
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van vergaderruimte huren maastricht organisaties. Mintzberg spreekt in plaats van organisatiestructuren over configuraties. De belangrijkste eigenschappen die een organisatie bepalen zijn: de organisatiedelen, de coördinatiemechanismen, de ontwerpparameters en de sitationele factoren. Mintzberg onderscheidt de volgende configuraties: de ondernemersorganisatie 2 de machineorganisatie 3 de professionele organisatie 4 de gedivisionaliseerde organisatie s de innovatieve organisatie 6 de zendingsorganisatie 7 de politieke organisatie
Een van de belangrijkste activiteiten vergaderruimte huren amsterdam bij het ontwerpen van een organisatiestructuur is het ontwerpen van een communicatie- en overlegstructuur. Een belangrijke vorm hiervan is de linking-pin-structuur.

Hiërarchische structuur

Gerelateerde afbeelding

Organistische organisatiestelsel organisatiestructuur geen echte hiërarchische structuur maar horizontaal werkende groepen (dit wordt aangeduid met een platte organisatiestructuur) taakverdeling Individuen hebben specialistische taken maar voeren deze uit in groepsverband. De prestaties van de groep staan centraal. bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bevoegdheden zijn ruim geformuleerd en de verantwoordelijkheid ligt zowel bij de groep als het individu. gezag wordt ontleend aan kennis en vaardigheden van het individu besluitvorming Er is sprake van gedecentraliseerde besluitvorming die bij de organisatieleden ligt. Participatie en groepsconsensus spelen hierbij een belangrijke rol samenwerking en flexplek huren maastricht communicatie er bestaat een intensieve samenwerking tussen verschillende groepen en afdelingen. Communicatie zowel botturn-up als top-down. De communicatiekanalen zijn open waarbij iedereen kan beschikken over relevante informatie. wijze van opereren men mag waar nodig afwijken aanpassingsgezindheid De organisatie past zich zonder meer aan indien ze met veranderende omstandigheden wordt geconfronteerd.
In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste typen organisatiestelsels de revue passeren. Deze vertonen eigenschappen die in meer of mindere mate het karakter dragen van een mechanistische of organistische structuur.
De lijnorganisatie is de langst bekende organisatiestructuur en tevens de lijnorganisatie basisvorm waarvan de meeste in de praktijk voorkomende organisatiestructuren zijn afgeleid. Het belangrijkste kenmerk van een lijnorganisatie is dat de bevelvoering uitsluitend plaatsvindt langs verticale weg en dat er sprake is van strikt hiërarchische verhoudingen tussen de leider en flexplek huren amsterdam ondergeschikte. Het bij een lijnorganisatie gehanteerde principe van ‘eenheid van bevel’ wil zeggen dat ieder organisatielid slechts één lei- eenheid van bevel dinggevende boven zich heeft die hem opdrachten kan geven. Er wordt van uitgegaan dat de ondergeschikte medewerker de plicht heeft de opdracht uit te voeren.