Het begrip e-procurement

E-procurement vormt samen met e-sales het begrip e-commerce; ‘het doen van zaken met gebruikrnaking van internettechnologie’. E-commerce omvat dus deze beide begrippen. Vanuit het verkopende perspectiefbetreft dit e-sales, vanuit het inkopende perspectief e-procurement. E-business is het meest brede en meest omvattende begrip betreffende het gebruikrnaken van kantoor huren maastricht internettechnologie. De definitie van e-business volgens Harink (2004) luidt als volgt: ‘het gebruikrnaken van internettechnologie’. Het verschil met e-commerce is dat e-business ook activiteiten omvat die niet direct gericht zijn op externe geldstromen. Op een e-marketplace kunnen transacties worden uitgevoerd met behulp van internettechnologie; e-sales, e-procurement en logistiek kamen hier bij elkaar om zaken te doen (Murtaza e.a„ 2004).
Het begrip e-procurement wordt door Harink (2004), gedefinieerd als ‘het gebruikmaken van internettechnologie in het inkoopproces’. Van Weele (2008) geeft kantoor huren breda een wat uitgebreidere definitie van het begrip, namelijk ‘alle op webtechnologie gebaseerde oplossingen gericht op ondersteuning van het inkoopproces en daarmee verband houdende elektronische berichtuitwisseling, elektronische bestelling van goederen en diensten, het ( op )volgen van deze en elektronische betaalbaarstelling en betaling’. Uit voorgaande definities blijkt dat e-procurement meer omvat dan activiteiten die direct betrekking hebben op het daadwerkelijk inkopen van een product of dienst. Er zijn ook definities bekend waar e-procurement alleen gezien wordt als het online inkopen van goederen en diensten. Turban (2006) definieert e-procurement bijvoorbeeld als ‘het online inkopen van goederen en diensten door organisaties’. In dit boek worden de definities van Harink en van Weele aangehouden, waarin e-procurement meer is dan alleen online inkopen. E-procurement is hiermee een breed begrip dat op vele manieren in het inkoopproces kan worden gebruikt. Het doel van e-procurement is het verhogen van productiviteit en efficientie; de doorlooptijd van het inkoopproces kan er door worden verkort en kosten kantoor huren amsterdam kunnen worden bespaard. E-procurement vergemakkelijkt en versnelt bovendien de communicatie tussen inkopende en verkopende partij. Het integreren van e-procurement binnen een organisatie omvat verschillende fasen van ontwikkeling, waarin de hoogste fase een virtueel netwerk betreft waarin verschillende partijen samenwerken om efficiency te verbogen. E-procurement maakt zo professionalisering van inkoop mogelijk, waardoor uiteindelijk competitiefvoordeel kan worden behaald (Muffatto & Payaro, 2004).
5.6.2 Vormen van e-procurement Volgens Harink (2004) zijn er verschillende vormen van e-procurement te onderscheiden, die te verdelen zijn over de fasen van het inkoopproces. Hij kantoor huren haarlem onderscheidt acht vormen van e-procurement, namelijk purchasing intelligence, e-contractmanagement, e-sourcing, collaborative product commerce, e-tendering, e-reverse auctioning, web-based ERP en e-ordering. In figuur 5.9 is te zien hoe deze vormen binnen het inkoopproces passen.

Geef een reactie