De verticale as

We merken het volgende op over figuur 2.4: • Op de verticale as kan ook de hoeveelheid ( afzet) worden weergegeven in plaats van de geldwaarde (omzet). Wij hebben voor het laatste gekozen om in dezelfde figuur de met deze omzet corresponderende winst te schetsen. In de beginperiode lijdt men verlies ten gevolge van de gemaakte ontwikkelingskosten. • Met opzet is flexplek huren maastricht op de assen geen schaal aangegeven. Uit de figuur kan dus niet worden afgelezen op welk tijdstip een volgende fase bereikt wordt, noch de numerieke waarde van de in die fase te realiseren omzet en/ of winst. Een modeartikel zal gekenmerkt worden door een karte levensduur en snelle groei en verval, terwijl een duurzaam gebruiksartikel in het algemeen een vlakkere levenscyclus bezit, die van langere duur is. Beide hebben een S-vormig verloop. • In figuur 2.4 is de levenscyclus weergegeven van een product dat door de markt geaccepteerd is. Uit flexplek huren breda Amerikaanse onderzoeken is gebleken dat een hoog percentage van alle op de markt ge’introduceerde producten bestaat uit mislukkingen: 95% van de nieuwe producten is binnen vijf jaar weer van de markt verdwenen.
In iedere fase van de flexplek huren amsterdam productlevenscyclus doet zieh een aantal logistieke vraagstukken voor. Zo speelt bij de introductie van een nieuw product de vraag een rol of de bestaande ( commerciele) distributiekanalen en de huidige (fysieke) distributiecapaciteit het nieuwe product kunnen of moeten distribueren. Er zijn gevallen bekend waarin de fysieke distributie er de oorzaak van is geweest dat een markttechnisch succesvol product toch een flop is geworden. In figuur 2.5 staat de flexplek huren haarlem productlevenscyclus van vynil, cassette, cd, dvd en downloads in de USA (diverse bronnen). Hieruit is tevens op te maken dat de omzet van muziek nog steeds sterk aan het toenemen is.

Geef een reactie