Verkorting van levenscycli

Ve rkorting van levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Nieuwe technologieën wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Producten verouderen daardoor sneller. Organisaties zijn genoodzaakt producten verder te ontwikkelen of sneller met nieuwe producten te komen. Door deze verkorting van de productlevenscycli krijgen ze nauwelijks de tijd om de vaak hoge ontwikkelings- en […]

Het bijzonderste op deze wereld

De uitleg valt blijkbaar goed, want Renard knikt tevreden. Het is stil op de begraafplaats. Alleen het ruisen van de bladeren is te horen, dat plotseling wordt onderbroken door de klàosterklok die aangeeft dat het negen uur is. Na het uitdoven van het geluid van de klokken heeft de stilte het op het kerkhof weer […]

De dimensie van tijd hersteld

Als ik bijna volledig gebroken ben, komt de redding onverwachts nabij. Op een vroege ochtend, na wederom een nacht waarin de duivelse angsten het voor het zeggen hadden, kom ik in een lucide droom terecht. Ik zweef tussen een droomtoestand en de werkelijkheid. De wereld waarin ik verkeer is paranormaal, maar toch haast letterlijk voelbaar. […]

De AEX-index

Dan is het eindelijk kerstavond, de avond waar ik al wekenlang tegenop zie. De AEX-index schommelt rond de 240 punten en er is geen enkele kans meer dat op 31 december de 350 puntengrens nog wordt bereikt. Kerstfeest 2008 is daardoor het laatste perron voor mijn faillissement en misschien zelfs van mijn huwelijk. Maar hoe […]

Europese organisaties

Masaaki lmai is geboren in 1930 in Tokio. In 1986 richtte hij het Kaizen Instituut op, met als doel het introduceren van het Kaizen-concept in Europese organisaties. Tevens is hij auteur van verschillende boeken, waaronder: Kaizen, the Key to Ja pa n’s Competitive Success (1986) en Gem ba Kaizen: A Commons en se, Low-Cost Approach […]

Interne marketing

Interne marketing als hulpmiddel bij veranderingsprocessen Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van veranderingsprocessen is acceptatie van en inzet voor dit proces door de medewerkers. Uit theorie-en praktijkonderzoek blijkt dat de concepten van interne marketing kunnen worden toegepast om het veranderingsproces zo te managen dat acceptatie van dit proces wordt gestimuleerd. 1 Stel medewerkers centraal. […]

Structurering

Structurering heeft betrekking op het probleem van het ontwerpen van een organisatiestructuur, waarbinnen mensen en middelen worden afgestemd op de te bereiken doelstelling van de organisatie. Bij het ontwerpen van een organisatiestructuur spelen zowel de organieke als de personele structuur een belangrijke rol. Bij arbeidsverdeling wordt een horizontale dimensie (functionalisatie of afdelingsvorming) en een verticale […]

Hiërarchische structuur

Organistische organisatiestelsel organisatiestructuur geen echte hiërarchische structuur maar horizontaal werkende groepen (dit wordt aangeduid met een platte organisatiestructuur) taakverdeling Individuen hebben specialistische taken maar voeren deze uit in groepsverband. De prestaties van de groep staan centraal. bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bevoegdheden zijn ruim geformuleerd en de verantwoordelijkheid ligt zowel bij de groep als het individu. gezag […]

Risk Management Award

Uit de media KLM wint Risk Management Award Luchtvaartmaatschappij KLM is door het Nederlands Genootschap voor Riscomanagement uitgeroepen tot de winnaar van de Risk Management Award 1998. De onderscheiding werd toegekend en uitgereikt aan KLM-woordvoerder H. Baas. Baas is bij de KLM belast met de wereldwijde communicatie aangaande het millennium. Volgens de jury heeft de […]

Voorbeelden van secundaire activiteiten

Voorbeelden van secundaire activiteiten: • wervingsactiviteiten: activiteiten die gericht zijn op de inkoopfunctie voor de waardeketen als geheel, waarbij de inkomende stroom alleen gericht is op de productiefunctie; • technologische ontwikkeling: activiteiten gericht op Research & Development naar producten of processen; • Human Resources: activiteiten gericht op het functioneren van de medewerkers van de organisatie, […]