Onverwijlde spoed

Aangezien sprake was van onverwijlde spoed zag de voorzitter hierin aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Gelet anderzijds op het bedrijfsbelang dat de jonge nertsen, die op dat moment in de 12-rijige stal werden gehuisvest, konden opgroeien, zou kantoor huren schiedam de voorzitter een zodanige voorlopige voorziening treffen dat de huisvesting van nertsen in de […]