De verticale as

We merken het volgende op over figuur 2.4: • Op de verticale as kan ook de hoeveelheid ( afzet) worden weergegeven in plaats van de geldwaarde (omzet). Wij hebben voor het laatste gekozen om in dezelfde figuur de met deze omzet corresponderende winst te schetsen. In de beginperiode lijdt men verlies ten gevolge van de […]