De vermogenscommissie

“Welkom in ons genootschap,” zegt professor Markowitz. “Op een later tijdstip stel ik u voor aan de leden van de vermogenscommissie. Deze keuze geeft mij ook de ruimte om u op te leiden. Gelukkig is het nu zomervakantie, zodat ik ook echt de tijd heb. Aan het einde van de opleiding wordt u met mijn […]

De gotische elementen

Twintig minuten later sta ik voor een prachtig klooster dat tussen de bomen ligt verscholen aan een grote vijver. Het is alsof ik terugreis in de tijd. Door de barokke architectuur met de gotische elementen van het klooster waan ik mezelf eeuwen terug in de tijd. Ik loop de leeuwenpoort door en kom na een […]

De rampspoed

Niet alleen de beurs bereikt zijn dieptepunt, ook onze relatie loopt in deze periode een stevige deuk op. Het vooruitzicht dat ik de rampspoed aan Kathleen moet vertellen, maakt me onredelijk, prikkelbaar en nukkig. De afgelopen maanden ben ik niet echt de liefhebbende echtgenoot geweest. Zo’n behandeling heeft Kathleen niet verdiend, maar ik kan het […]

ABN AMRO

Het opruimen van mijn moeders huisje in Amsterdam was een confronterende gebeurtenis geweest. Mijn jeugd kwam terug en flarden van herinneringen kwamen weer bovendrijven. Ik 26 zag opnieuw de boekjes met cryptogrammen die ik moest oplossen en ik heb haar tarotkaarten bewaard. In de kledingkast vond ik een pakketje met daarin een hoop brieven, die […]

STURING VAN HET DAGELIJKS WERK

In deze taken van het management zijn naast de milieubeleidsvorming ook het inbedden van milieuzorg in de organisatiestructuur vervat, alsmede het inhoud geven, uitvoeren en controleren i.c. het beheersen van de milieuzorg. Wil een milieuzorgsysteem functioneren, dan moet het systeem overzichtelijk en eenvoudig hanteerbaar zijn. Tevens dient een systeem zoveel mogelijk aan te sluiten op […]

De automatiseerder

Alle faalfactoren zijn in beginsel door het management, automatiseerders en gebruikers te beïnvloeden. Daarom zijn er oplossingsrichtingen aan te wijzen waarmee organisaties de faalfactoren kunnen voorkomen of kunnen herstellen. Faalfactoren in de besturingsstructuur Hoewel elke organisatie die automatiseert zegt te beschikken over een projectorganisatie, blijkt in de praktijk dat het vaak onduidelijk is wie waarvoor, […]

Proces van benchmarking

Benchmarking van het management bestaat uit een analyse van ondersteunende diensten. Voor vrijwel elke ondersteunende dienst kunnen externe vergelijkingen worden gemaakt, zoals P&O en HRM-functies (‘human resources management’), marketingplanning, managementinformatiesystemen, logistiek en orderverwerking. 2 selecteren van bedrijven met superieure prestaties en/ of resultaten; 3 verzamelen en analyseren van gegevens; 4 vaststellen van prestatie- of resultatendoelen; […]

Productieplanning/dienstverleningsplanning

Planning naar functionele deelgebieden en afdelingen Plannen die voor de verschillende functionele deelgebieden of afdelingen moeten worden opgesteld, hebben onder meer betrekking op de functionele deelgebieden: marketing en verkoop productie/ dienstverlening productontwikkeling financiering personeel inkoop. Er is met andere woorden geen functie of afdeling in een organisatie waarvoor planning onmogelijk is. Zowel voor de hoofdprocessen […]

Moderne organisaties

Moderne organisaties zijn ontstaan als een middel om grote groepen mensen effectief te kunnen laten samenwerken. In organisaties werken mensen samen bij de uiteenlopende en complexe taken om bijvoorbeeld auto’s te maken, bancaire diensten te verlenen of computersoftware te produceren. De beheersbekwaamheden die nodig zijn om dergelijke organisaties succesvol te leiden, zoals plannen, organiseren en […]

Vrooms instrumentaliteitstheorie

Vrooms instrumentaliteitstheorie legt zo een verband tussen motivatie, productiviteit en satisfactie. Productiviteit is geen doel op zichzelf. Hoge productiviteit kan ook door iemand als doel worden gezien om zijn inkomen te vergroten, hetgeen instrumenteel is om een verhoogde status te bereiken door bijvoorbeeld een bepaald type auto te kopen. Zijn inzet kan dan weer als […]