Organisatiestelsels: relaties en bevoegdheden

Lijnorganisatie als grondvorm met staf-en hulpdiensten Er is één grondvorm aan te kantoorruimte huren maastricht geven die als organisatiestelsel ten grondslag ligt aan elke organisatiestructuur, namelijk de lijnorganisatie. Er zijn daarop verschillende varianten mogelijk, bijvoorbeeld de lijn-staforganisatie en de lijnorganiscltic met hulpdiensten. Lijnorganisatie: ontstaan De lijnorganisatie geeft de leidinggevende en uitvoerende functies weer van medewerkers […]

ORGANISATIEOPBOUW EN TAAKVERDELING

In de vroegste fase van ontwikkeling gaat het om een pioniersbedrijf, een bedrijf dat nog pionier door de oprichter van dat bedrijf wordt geleid. Een pionier is iemand die een behoefte op een markt ontdekt en daar zelf ook een creatief antwoord op vindt en dit als ‘ondernemer’ ook wil geven. Het bedrijf is dan […]

Structuurkeuze: arbeidsverdeling

Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie Wat de structuur van een organisatie betreft, zijn op grond van de definitie van ‘organisatiestructuur’ in subparagraaf 6.1.1 drie elementen te onderscheiden. vorm van taakverdeling 1 De vorm van taakverdeling Het is mogelijk een organisatie in te delen naar: functie, bijvoorbeeld kantoorruimte huren maastricht inkoop. productie, verkoop; producten, bijvoorbeeld divisie […]

Bevordering van de creativiteit

Bevordering van de creativiteit in organisaties Het is zinvol dat iedereen, van hoog tot laag, gestimuleerd wordt zijn creatieve capaciteiten te gebruiken ten behoeve van de organisatie waarvoor hij werkt. Niet iedereen zal zijn doelstelling gedachten hoeven te laten gaan over de doelstellingen van de organisatie, maar wel over uitwerking de uitwerking daarvan. Managers met […]

Het patroon

Mocht er in voorkomend geval in een bedrijf of instelling geen strategisch plan zijn en mocht men zelfs in grotere bedrijven en instellingen zeggen ‘niet aan strategie te doen’, probeer dan te achterhalen of er een patroon herkenbaar is in het samenstel van belangrijke acties en maatregelen van dergelijke organisaties. Probeer daarin samenhang te onderkennen […]

Achterwaartse Integratie

Soms kan een bedrijf door een reële dreiging van voorwaartse integratie de onderhandelingspositie ten opzichte van de afnemer verbeteren. Dreigen met het zelf gaan verzorgen van de distributie of met mogelijk zelfs winkels te gaan openen kan, indien deze dreiging een realistisch karakter heeft, voor de producent een gunstig effect hebben. Ad c Strategieën gericht […]

Sociaal-maatschappelijke factoren

Sociaal-maatschappelijke factoren op inhoudelijk niveau houdt in dat de kijker invloed heeft op wat er in het programma te zien is. Voorbeelden die nu al op de buis verschijnen, zijn spelletjesprogramma’s waar de kijker naar toe kan bellen om mee te doen kantoorruimte huren maastricht aan een spel dat in het programma gespeeld wordt. Ook […]

Kwestiemanagement of lobby

Sociaal beleid Een ethisch gezien goed sociaal beleid zal doorgaans een beleid zijn waarin de zin van het bestaan van mensen wordt gerespecteerd zonder dat het functioneren in een organisatie daarbij overheersend wordt. Dit raakt kwesties als kantoorruimte huren maastricht zelfstandigheid/ onzelfstandigheid, afüankelijkheid van werknemers, (denk aan: seksuele intimidatie, kinderarbeid, uitbuiting van illegalen, exploitatie arbeidskracht […]

Het Nederlandse technologieconcern

Via investeringen van enkele tot enkele tientallen miljoenen euro’s heeft Philips nu toegang tot kennis van zo’n 25 start-ups. Daarnaast werkt het Nederlandse technologieconcern ook met grote collega’s als Hewlett Packard, Sony en vele anderen samen in onderzoek. En met Sara Lee/DE is recent de Senseo Crema ontwikkeld, terwijl de twee het nieuwe koffiezetsysteem nu […]

Demografische en economische factoren

Bij het bepalen van de omvang van de markt zijn ook demografische en economische factoren van groot belang. De concurrentie tussen bestaande bedrijven binnen een bedrijfstak wordt beïnvloed door vier groepen factoren, namelijk: de machtspositie van de leverancier, de machtspositie van de afnemer, substituutproducten en nieuwe toetreders. De intensiteit van de kantoorruimte huren maastricht concurrentie […]