Belastingen

Belastingen De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente zijn: de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de specifieke uitkeringen die bestemd zijn voor specifieke taken en de eigen inkomsten. De eigen inkomsten worden hoofdzakelijk flexplek huren maastricht verkregen uit belastingen, retributies (rechten) voor verleende diensten, gebruik van gemeentelijke bezittingen en tarieven voor leveringen. Alles bijeen liggen […]

Formele wetten

De wetten die door regering en Staten-Generaal tot stand worden gebracht, heten formele wetten. Dit ter onderscheiding van het begrip materiële wetten. Formele wetten zijn het product van samenwerking van regering en StatenGeneraal. Met het begrip flexplek huren maastricht materiële wetten wordt aangeduid dat het gaat om algemeen verbindende voorschriften, ongeacht door welk orgaan deze […]

De uitkomsten en eventualiteiten

Een arts, en mogelijk een adviseur van de president, zou zonder informatie te vertekenen of achter te houden de beslissing van de patiënt of de president kunnen beïnvloeden uitsluitend door de uitkomsten en eventualiteiten in een bepaald kader te plaatsen. Formuleringseffecten flexplek huren maastricht kunnen zich onbedoeld voordoen, zonder dat iemand zich bewust is van […]

Instanties uit het geheugen

Behalve bekendheid zijn er andere factoren, zoals opvallendheid, die invloed hebben op het gemak waarmee instanties uit het geheugen kunnen worden opgediept. Zo zal de invloed van het zien van een brandend huis meer invloed hebben op de subjectief flexplek huren maastricht ervaren kans op dergelijke voorvallen dan het lezen van een berichqe in de […]

Ons feilbare denken

De kwestie welk van de twee zelven het meest van belang is, is niet alleen een vraag voor filosofen; zij heeft implicaties voor beleid op verschillende terreinen, met name de geneeskunde en de welzijnszorg. Denk aan de investeringen die nodig flexplek huren maastricht zijn voor de behandeling van verschillende aandoeningen zoals blindheid, doofheid en nierfalen. […]

Herinneringen

Ik had zelf ook herinneringen aan een gelukkige vroege jeugd waarin ik altijd huilde als mijn moeder me weghaalde van mijn speelgoed om me mee te nemen naar het park, en opnieuw een huilbui kreeg wanneer ze me weghaalde van de schommels en de glijbaan. Mijn verzet tegen onderbreking was een teken dat ik plezier […]

Een grimmige noot

Amos vertelde me over een ervaring die aan dit verhaal een grimmige noot toevoegt. Hij was uitgenodigd voor een lezing bij een groep professionals in de volksgezondheid, de mensen die beslissingen nemen over vaccins en andere programma’s. Hij maakte gebruik van de gelegenheid om hun het probleem van de Aziatische ziekte voor te leggen: de […]

Het maximum

U bent blootgesteld aan een ziekte waaraan u, als u de ziekte hebt opgelopen, binnen een week zult sterven. De kans dat u de ziekte hebt opgedaan, is 1 op 1000. Er bestaat een vaccin dat alleen werkzaam is voordat er enige symptomen zijn verschenen. Wat is het maximum dat u bereid zou zijn voor […]

De abstractere formulering

Een goede advocaat die DNA-gegevens wil ontkrachten, zal de jury niet voorhouden dat ‘de kans op een persoonsverwisseling 0,1 procent bedraagt’. De formulering dat ‘een persoonsverwisseling bij l op de 1000 halsmisdaden voorkomt’ zal er veel eerder toe leiden dat de drempel van redelijke twijfel wordt overschreden.9 De juryleden die deze kantoor huren maastricht woorden […]

Mogelijkheid en zekerheid

Mogelijkheid en zekerheid hebben even sterke effecten op het gebied van verliezen. Wanneer iemand die u dierbaar is de operatiezaal wordt binnengereden, is een risico van 5 procent dat een amputatie noodzakelijk zal zijn zeer slecht nieuws, veel meer dan half zo slecht als een risico van rn procent. Vanwege het mogelijkheidseffect zijn we geneigd […]