Het interne gezichtspunt

Aangetrokken tot het interne gezichtspunt Op die vrijdag in het verre verleden maakte onze leerplandeskundige twee beoordelingen over hetzelfde probleem en kwam uit bij heel verschillende antwoorden. 2 Het interne gezichtspunt werd door ieder van ons, met inbegrip van Seymour, spontaan ingenomen om de toekomst van ons project te voorspellen. We concentreerden kantoor huren maastricht […]

Het vooroordeel tegen algoritmen

Het vooroordeel tegen algoritmen wordt versterkt wanneer de beslissingen belangrijke consequenties hebben. Meehl heeft opgemerkt: ‘Ik weet niet goed hoe ik sommige medici en therapeuten moet verlossen van de afschuw die ze ervaren bij het idee dat ze een kantoor huren maastricht behandelbaar geval niet zouden mogen behandelen omdat een “blinde, mechanische” vergelijking dit geval […]

Cognitieve illusie

De aanwijzingen dat we niet met nauwkeurigheid succes konden voorspellen, waren overweldigend. Om de paar maanden hadden we een feedbacksessie waarbij we te horen kregen hoe de cadetten het ervan afbrachten tijdens de officiersopleiding en we onze beoordelingen konden vergelijken met de meningen van commandanten die hen enige tijd gevolgd hadden. Het verhaal was kantoor […]

Een algemene voorspellingsmethode

Dit is een algemene voorspellingsmethode. U kunt de methode toepassen als u een kwantitatieve variabele moet voorspellen, zoals een cijfergemiddelde, rendement op investeringen of de groei van een onderneming. De benadering is gestoeld op uw intuïtie, maar corrigeert deze, brengt haar richting het gemiddelde. Als u sterke aanwijzingen hebt om de kantoor huren maastricht nauwkeurigheid […]

De a-priorikans

De onderzoeker was voornamelijk geïnteresseerd in de oorzaken van zakken en nam een steekproef waarin 75 procent voor het examen was gezakt. Let op het verschil. Deze a-priorikans is een zuiver statistisch feit over de groep waaruit de studenten waren geselecteerd. De kans heeft geen invloed op de gestelde vraag: of de individuele student is […]

Eenvoudig concept

‘De kans dat Tom W. informatica studeert’ is zeker geen eenvoudig concept. Statistici zijn het oneens over de exacte betekenis ervan en sommigen menen zelfs dat het concept helemaal geen betekenis heeft. Voor velen is het slechts een maatstaf voor (subjectieve) flexplek huren maastricht overtuiging. Er zijn zaken waarvan u zeker bent, zoals de zon […]

Heuristieken en biases

Een vraag die we ons in het begin van het onderzoek stelden, was hoeveel voorbeelden of instanties opgehaald moeten worden voordat we een inschatting kunnen maken van het gemak waarmee dit gebeurt. Het antwoord is inmiddels flexplek huren maastricht bekend: geen. Probeer bijvoorbeeld te bedenken hoeveel woorden er uit de volgende verzamelingen van letters kunnen […]

Wiskundige achtergrond

Amos en ik wilden onderzoeken of ik de enige gek was of slechts lid van een gemeenschap van gekken door te testen of onderzoekers met wiskundige achtergrond dezelfde fouten maakten. We ontwikkelden een vragenlijst met beschrijvingen van realistische onderzoekssituaties, waaronder bestaande, succesvolle onderzoeken. De respondenten moesten een steekproefomvang kiezen, de foutkans van hun keuze inschatten […]

Automatisch gevormde voorkeuren

Politicologen breidden Todorovs onderzoek uit door een categorie kiezers te identificeren bij wie de automatisch gevormde voorkeuren van Systeem r een extra grote rol lijken te spelen. Ze ontdekten dat dit voornamelijk politiek niet-onderlegde mensen zijn die flexplek huren maastricht veel televisie kijken. Zoals verwacht bleek de invloed van een competente uitstraling op kiesgedrag bij […]

Oorzaken en intenties

Oorzaken en intenties ‘Freds ouders waren te laat. De cateraars werden elk moment verwacht. Fred was kwaad.’ Nu u deze zin hebt gelezen, weet u waarom Fred kwaad is, en niet omdat de cateraars elk moment werden verwacht. In uw associatieve brein zijn een gebrekkige punctualiteit en kwaadheid aan elkaar verbonden als oorzaak en gevolg, […]