Over primingonderzoek

Als ik over primingonderzoek spreek, krijg ik vaak de volgende reactie: ‘Ik geloof het gewoon niet.’ Dit is niet verrassend: Systeem 2 denkt het voor het zeggen te hebben en dat er goede redenen zijn voor bepaalde keuzen. Waarschijnlijk hebt u ook uw twijfels: hoe is het mogelijk dat dergelijke nietszeggende manipulaties zulke grote gevolgen […]

‘Cognitief bezet’

Mensen die ‘cognitief bezet’ zijn, zullen ook eerder zelfzuchtige keuzen maken, seksistische taal gebruiken en in sociale situaties oppervlakkige oordelen vellen.3 Door cijferreeksen te onthouden en te reproduceren wordt de controle van Systeem 2 over gedrag minder, maar uiteraard is cognitieve belasting niet de enige oorzaak van minder zelfbeheersing: een paar flexplek huren maastricht alcoholische […]

‘Aandacht besteden’

De beeldspraak van ‘aandacht besteden’ is treffend: u besteedt een bepaald deel van alle aandacht die u in totaal aan activiteiten kunt schen­ken en als u dit ‘budget’ overschrijdt, raakt u in de problemen. Kenmer­kend voor aandacht vragende activiteiten is dat ze elkaar kunnen hinde­ren – wat flexplek huren maastricht ook de reden is dat […]

E-commerce

E-commerce is de toepassing van e-business op marketing en verkoop. Sams wordt ook het kopen van producten en diensten onder de term e-commerce geschaard. Maar wij prefereren voor de koopzijde de term e-procurement. E-commerce wordt door Van Oorschot (1998) gedefinieerd als het elektronisch uitvoeren van bedrijfsprocessen en transacties door middel van geavanceerde informatietechnologie ter verhoging […]

De verticale as

We merken het volgende op over figuur 2.4: • Op de verticale as kan ook de hoeveelheid ( afzet) worden weergegeven in plaats van de geldwaarde (omzet). Wij hebben voor het laatste gekozen om in dezelfde figuur de met deze omzet corresponderende winst te schetsen. In de beginperiode lijdt men verlies ten gevolge van de […]

Een convergente stroom

In een convergente stroom bestaan de producten uit veel onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een booreiland, gereedschapswerktuigen en gebouwen. Daartegenover staat de divergente productie, waarbij uit Divergente een enkele grondstof kantoorruimte huren maastricht vele specifieke producten gemaakt worden. Het ontleden productie van een grondstoftot vele eindproducten (zoals bij melk, die onder andere boter, yoghurt, […]