Het productiesysteem

In 1982 kreeg ik de uitnodiging om ter gelegenheid van het verschijnen van de tweeduizendste Prisma Pocket een toekomstscenario te schrijven kantoorruimte huren maastricht over het werk in het jaar 2000. Het hoefde geen wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te worden; ik mocht mijn fantasie de vrije loop laten. Het resultaat was een gefingeerd artikel in een […]

Het Romeinse systeem

Ben wereld zonder werk? De opkomende vloed van de globalisering in de laatste jaren van de vorige eeuw werd begeleid door een reeks van bestsellers waarin het kantoorruimte huren maastricht lot van de werkende mens in het arbeidsbestel van de 21e eeuw in de meest schrille kleuren werd geschilderd. Viviane Forrester zette in i996 de […]

Het onderzoek

‘Dan heb je de eigenschappen van het materiaal op kleine schaal onderzocht. Maar wat doet het op een formaat zo groot als het vliegtuig zelf? Op dat moment wordt het onderzoek te grootschalig en te duur om het nog op de universiteit te kunnen uitvoeren en heb je er de industrie bij nodig. Maar wil […]

De immateriele productiviteitsgroei

Alleen telethuiswerk en freelance telewerk komen dicht bij het romantische idee van de vroegere huisindustrie, verrijkt met de mogelijkheden die de kenniseconomie biedt. Maar het effect van deze vorm van telewerk op de werkgelegenheid is tot op heden marginaal geweest. Slechts 2% van de beroepsbevolking van de EU werkt volledig vanuit huis -veelal hoger opgeleide […]

Het systeem

Het systeem Het is laat in de middag. De eampus van de universiteit heeft zieh getooid met vlammende herfsttinten die fraai worden belieht door de stralen van de ondergaande zon. Maar de professor heeft geen oog voor het natuursehoon voor zijn raam. Hij slaakt een diepe zueht. ‘lk moet vanavond nog de drukproef eontroleren van […]

De informatieve kracht

De informatieve kracht van de computer, in banden van de werkvloer, vormt een potentiele bedreiging voor het kennismonopolie van het management. Er is veel geschreven over de ‘lerende organisatie’ die werknemers stimuleert hun eigen beslissingen te nemen en te leren van eerder gemaakte fouten. In de literatuur is men het erover eens dat in een […]

Van tastbare materie naar abstracte informatie

Van tastbare materie naar abstracte informatie In i996 raakte ik bij een borrel in gesprek met de directeur sociale zaken van Heineken. Ik liep al een tijdje rond met de gedachte dit boek te schrijven en deze ontmoeting vormde een mooie aanleiding hem te vragen hoe de ontwikkeling in de productietechniek op een termijn van […]

Een kennisintensieve omgeving

De eerste soort werk die we dan aantreffen, vindt plaats in een kennisintensieve omgeving. Het werk is primair gericht op de informatiecomponent en de output kan alleen geleverd worden door middel van hooggekwalificeerde arbeid. Om die reden zullen we dit type werk professionele arbeid noemen. Voor zover hier nog lager gekwalificeerde taken voorkomen, zijn dat […]

Een heel andere benadering

Een heel andere benadering richt zieh op het aloude probleem in welke mate de individuele werknemer iets te zeggen heeft over de uitvoering van zijn eigen werk. Na Ford was deze vraag weggemechaniseerd. ‘Werknemers dienen meer dan ooit betrokken te zijn bij de gang van zaken in hun bedrijf, vooral bij hun eigen werken hun […]

Uiteindelijk zijn ingenieurs flexibel

Zo deed zieh het geval voor van een machine die rubberlaarzen produceerde die vervolgens moesten worden getransporteerd naar het magazijn. Hoe? Een van de ingenieurs vond een eenvoudige oplossing. Je zet de laarzen op een rijdende pallet en een man duwt kantoorruimte huren maastricht¬†die naar het magazijn. Vraag uit de groep: hoe vaak moet dat […]