Optimale inspanning (Muri)

Optimale inspanning (Muri) Bij Muri gaat het erom dat de inspanning beheerst is. Overbelasting kan resulteren in onveiligheid. Er kan ook machine-en mensstilstand uit voortkomen of een abnormale slijtage. Het wegnemen van de oorzaken daarvan is erop gericht dat iedere werknemer zieh niet overmatig inspant en er een regelmatige snelheid wordt bereikt in het productieproces. […]

Reverse logistics (why-receiving)

Redenen waarom organisaties overgaan tot reverse logistics (why-receiving) Wat zijn de drijfveren voor organisaties om over te gaan tot reverse logistics (RL). Er worden drie redenen onderscheiden: economische, wetgeving en ‘corporate citizenship’. De economische drijfveren bestaan uit directe opbrengsten en indirecte opbrengsten. Bij de directe opbrengsten moet je denken aan het besparen op grondstoffen ( […]

Een retourcentrum

Kuehne + Nagel opende in maart een retourcentrum in Tilburg. Dit zogeheten middelencentrum maakt deel uit van de springplankstrategie van de logistiek dienstverlener om zieh in Nederland verder te specialiseren op het vlak van ( duurzame) retourlogistiek. ‘Bij veel retailers is retourlogistiek nog altijd een ondergeschoven kindje: Overnames retourverwerking van Albert Heijn In 2008 nam […]

Het oogpunt van materials handling

Bij de laatste classificatie wordt geiet op de overige eigenschappen: • hoeveelheid (klein, middelgroot, groot, zeer groot); • tijd (frequentie van aan- en afvoer, seizoensinvloeden); • speciale eisen (bijvoorbeeld wettelijke voorschriften). Volgens deze indeling is het mogelijk alle producten te groeperen in een beperkt aantal klassen. Elke klasse moet dan bestaan uit producten die -vanuit […]

De vijf elementen

In figuur 8.2 zijn de vijf elementen in de vorm van een sleutel weergegeven, zodat ze op een gemakkelijke manier kunnen worden onthouden. De aandacht wordt gevestigd op de zes letters in de ‘baard’ van de sleutel: waarom. Dit is een constante waarschuwing voor een planner om de sleutelgegevens waarmee hij gaat beginnen, steeds goed […]

Logistiek dienstverlener

Hoe word je een logistiek dienstverlener? Wie wil doorgroeien tot een complete logistiek dienstverlener moet zieh eerst een aantal vragen stellen: waarom wil ik logistiek dienstverlener worden? Op welke doelgroep richt ik me? Welke criteria hanteert die doelgroep bij het selecteren van logistieke partners? In hoeverre kantoor huren maastricht sluiten de huidige activiteiten reeds aan […]

Kanbansystemen in ziekenhuizen

Er zijn in principe twee soorten kanbans: de productiekanban ende transportkanban. We observeren twee achtereenvolgende bewerkingsplaatsen 1 en II in het bedrijf. Elk van de bewerkingsplaatsen heeft een invoer en een uitvoer; respectievelijk inboundstockpoint en outboundstockpoint. Bij de eerste bewerking wordt van product H de lassamenstelling B gemaakt. Bij de tweede bewerking wordt van B […]

Het eindproduct

De producten B toten met F bevinden zieh op het eerste level onder het eindproduct. De low level code (LLC) is nodig om de uiteindelijke materiaalbehoefteberekening te vereenvoudigen. Een product hoeft niet verder in de berekeningen meegenomen te worden dan de LLC aangeeft. Bij complexe producten loopt de LLC op tot meer dan tien niveaus. […]

Het begrip e-procurement

E-procurement vormt samen met e-sales het begrip e-commerce; ‘het doen van zaken met gebruikrnaking van internettechnologie’. E-commerce omvat dus deze beide begrippen. Vanuit het verkopende perspectiefbetreft dit e-sales, vanuit het inkopende perspectief e-procurement. E-business is het meest brede en meest omvattende begrip betreffende het gebruikrnaken van kantoor huren maastricht internettechnologie. De definitie van e-business volgens […]

Goed voorraadbeheer

Door goed voorraadbeheer kan een onderneming veel geld besparen en een aantrekkelijke omzet realiseren. Het voorraadbeheer verschaft ons inzicht bij het nemen van beslissingen in alle logistieke trajecten. Om die reden hebben we dat onderwerp eerst in algemene termen vergaderruimte huren maastricht behandeld alvorens we in de volgende hoofdstukken dieper ingaan op de productielogistiek en […]